CHECKLISTA FÖR NYBYGGNAD

Innan vi startar med dina egna förutsättningar och dina egna idéer.
En checklista du kommer att ha stor nytta av.
(Vi brukar skicka ett mail med “hemuppgifter” innan vi träffas för ett “första-skissen-möte” som sammanfattar checklistan nedan och ger lite extra konkret praktisk information om vägen framåt.)

Några tankar innan vi startar med bygglovsritningar

Här några av de frågor som kommer att bli aktuella under planerings-processen, tänk till redan nu! Flera av frågeställningarna nedan har inga självklara svar, utan detta bör vi diskutera ingående gemensamt.

Därför använd Checklistan med förnuft, är du osäker så gå istället vidare i listan. Vissa punkter kan kanske inte besvaras ännu, men ska ändå vara med i tankarna redan från början så att de inte glöms bort.

Använd denna länk som kom-ihåg-lista, eller försök besvara de olika punkterna och ta med den till vår första pratstund i butiken. Vi kommer att gå igenom det viktigaste när vi träffas i butiken, om du är förberedd så sparar du både tid och pengar.
 

1. Tomten

 • Kontroll med kommunen att den aktuella tomten får bebyggas.
 • Kontroll vilka eventuella begränsningar som finns i den viktiga detaljplanen. Max byggyta mm
 • Kolla t ex markhöjder, tillåten bygghöjd, tillåten takvinkel mm.
 • Finns andra speciella regler för det aktuella området?
 • Eventuella servitut som begränsar uppförande av byggnad på tomten?
 • Var ska huset placeras på tomten?
 • Vill du behålla t ex vissa träd på tomten?
 • Tänk på väganslutningar och parkeringar.
 • Var finns närmast anslutning vatten och avlopp? El?
 • Behövs mycket förberedande markarbeten? Dels för byggnaden, dels för omgivande ytor?
 • Sprängning?
 • Hur ser miljön ut i området? Anpassa eget byggande? Eller skapa något personligt?
 • Var ligger väderstrecken?

2. Ekonomi

 • Kontroll av ägande lagfart, pantbrev.
 • Vad får bygget kosta? Vad ska prioriteras rent ekonomiskt?
 • Bankkontakter. Hur mycket får du låna?
 • Pantbrev? Ordna byggkreditiv för själva byggtiden.
 • Kalkyl för boende, prata med banken! – Jämför med dagens boende
 • Vilka externa kostnader tillkommer? Bygglovskostnader inklusive arkitekt och ibland konstruktör?
 • Anslutningsavgifter? Väganslutningsavgifter? Vatten och avlopp? Energi, uppvärmning?
   

3. Planering  - Önskemål & funderingar

 • Inredd källare eller platta på mark?
 • Trähus, lättbetong eller betong? Bygga i “lösvirke”?
 • En lämplig blandning?
 • Vilken ”stil” vill ni ha på huset? Gammaldags? Anpassat? Hypermodern funkisvilla?
 • Plan tomt eller sluttningstomt? Bygga i flera nivåer?
 • Sprängning?
 • Fasadmaterial. Trä, puts tegel? Blandat?
 • Större glaspartier?
 • Utvändigt takmaterial?
 • Utvändig färgskala Se omgivande miljö och eventuellt kommunens detaljplan.
 • Antal våningar? 1-plan, 1½-plan eller 2 plan? Vad säger kommunen?
 • Storlek totalt?
 • Inredd källare eller vindsplan?
 • Vilken sida bör vara entrésida? Extra ingångar?
 • Sammanbyggt eller separat garage eller carport?
 • Utvändiga ytor, hur är det nu? Hur ska det bli i huvudsak? Bergstomt, gräsmatta, asfalt, stenläggning?
 • Var är väderstrecken?
 • Antal personer i hushållet?
 • Speciella önskemål om rumssamband?
 • Öppen eller separerad planlösning i bostaden?
 • Övergripande önskemål om kök, storlek, öppen lösning eller separat utrymme?
 • Antal sovrum?
 • Extra rum? Hobbyrum? Gästrum? Kontor? Gym?
 • Badrum, Storlek? Antal? Badkar? Dusch?
 • Toaletter? Storlek? Antal?
 • Toa/Duschrum. Storlek? Antal?
 • Bastu?
 • Braskamin?
 • Extra uppvärmt förråd?
 • Garage? Carport? Kanske med ett extra förråd?
 • Tvättstuga, grovkök, utrustning?
 • Separat klädkammare eller garderober?
 • Specialönskemål, t ex öppet upp till nock i delar av huset?
 • Frivilliga nivåskillnader t ex i vardagsrum?
 • Materialval invändigt? Golv, väggar innertak – rum för rum.
 • Balkonger, uteplatser, altaner?
 • Typ av uppvärmning, ventilation mm?

Punkterna 1 – 3 ovan kommer att ge goda förutsättningar för att vi ska kunna göra kompletta ritningar och en komplett bygglovsansökan för en nybyggnad, anpassat till dina önskemål. Fundera, skriv ned och ta med till en första pratstund!
 

4. Bygget. Upphandling m.m.

 • Förfrågningsunderlag. Vid större byggnation, ofta ett samarbete mellan arkitekt och brukare.
 • Entreprenadform? 
 • Totalentreprenad?
 • Delad entreprenad eller egen regi?
 • Det handlar om att bestämma vem som ska göra vad! Måste beslutas tidigt i processen.
 • Utse Kontrollansvarig. Vi vill ha med Kontrollansvarig redan från början i processen.
 • Ta in offerter på bygget. Se vårt eget TOTALprojekt HOUSE on demand.
 • Utse byggare.
 • Tidplaner och budget
 • Kontrollera försäkringsskydd med byggare.
 • Teckna färdigställandeförsäkringen, innebär att försäkringsbolaget garanterar att huset byggs färdigt även om entreprenören skulle gå i konkurs. Kontrollera att entreprenören har tecknat försäkringen (till husköparens förmån.)
 • En ansvarsutfästelse eller byggfelsförsäkring som tecknas av entreprenören, innebär att försäkringsbolaget ersätter större skador som uppstår på huset upp till tio år efter utförd slutbesiktning. Självrisk – 50% av gällande basbelopp.
 • Den kontrollansvarige ska anmäla till byggnadsnämnden när bygget är färdigställt genom att sända in ifyllda kontrollplaner. Du erhåller då ett slutbevis.
 • Då huset är färdigt ska en slutbesiktning utföras av en besiktningsman, för att reglera förhållandet till entreprenören. (Andra besiktningar kan äga rum under byggets gång och detta meddelar kommunen när du beviljas bygglov.)

 
Ett bra sätt är att spara denna text på din egen dator. Använd den som komihåglista!

Maila eventuella frågor till: info@bygglovsbutiken.se

Vi ritar hus. Nya hus & gamla som behöver bli större.

Så här kan det bli. Nästan klart här…

Arkitekt för nybygge

ARKITEKTRITAD NYbyggnad  - 5 SMARTA STEG FRAMÅT

Tänker du bygga huset i dina drömmar, men väljer bort kataloghusen? Kanske söker du ett mycket speciellt hus? Förmodligen blir det arkitektritat! Ditt hus finns inte ännu därför att du är själv den enda riktiga specialisten på det som ska bli ditt nya hemma. Tillsammans ser vi möjligheterna och vi hjälper dig ta de viktiga besluten. Vi ritar, planerar och vi bygger med egna byggare. För oss handlar det om riktigt hantverk i alla led.

”första-skissen-möte”

Först vill vi träffa er i butiken/kontoret på Eklandagatan 14 - Göteborgs Centrum. Boka ett kostnadsfritt ”första-skissen-möte”! Vi har ju en del att prata om, och kan nu skissa lite på möjligheter. Projektet kan indelas i fem steg, från husets inre bärande konstruktion och viktiga rumssamband och går sedan utåt steg för steg ut till de utvändiga fasaderna. Vi har med oss ekonomitänkande och praktiskt byggtänkande under hela resans gång. Under inledningen är alla datorer "bannlysta", först ska vi lyssna, skissa, se möjligheter och lägga upp en plan att gå vidare. Vi sätter hantverket högt, datorerna med CAD-program kommer automatiskt in senare…

Vid det första mötet kommer ni att träffa oss – Per Ekberg  och Andreas Lindblom – bägge rutinerade husbyggnadsarkitekter.  Först går vi igenom era önskemål och vi skissar på möjligheter när det gäller helheten. Ni får skriftliga priskalkyler för arkitektjobbet redan vid det första mötet.
VIKTIGT! Kolla med din kommun innan vad ni får göra. Det finns lokala bestämmelser och varje fastighet/tomt har egna regler (i de flesta fall finns en detaljplan som måste följas).

Boka tid

Använd kontakt eller ring 031 - 81 12 00 alternativt mail info@bygglovsbutiken.se

ARKITEKTRITAT NYTT HUS - 5 SMARTA STEG FRAMÅT

STEG 1 - VISIONER - IDÉER - SKISSER

Vi startar med ett inledande idémöte där vi gör en strategi för hela projektet, ofta visar vi ett exempel från verkligheten där de olika stegen faller på plats.
Nästa steg är en systematisering av alla era övergripande önskemål i fråga om antal rum, rumssamband, antal våningar, tomtens nuvarande utformning och topografi mm. Nu till era egna visioner. Finns det smartare totallösningar? Det är detta vi sysslar med – att göra allt så enkelt som möjligt och hitta självklara lösningar utan att det blir dyrare. Inget underligt flummigt “arkitekt-hitte-på”. Allt vi ritar och konstruerar i våra bygglovsritningar fungerar att bygga på ett realistiskt och ekonomiskt vettigt sätt.

STEG 2 - PLANLÖSNING OCH EN LIKA VIKTIG TVÄRSEKTIONSRITNING

Nu är det dags att köra igång CAD-programmet i datorn för att skapa bygglovsritningar på ditt nya arkitekthus. Utifrån det material vi har samlat ihop hittills; faktiska förutsättningar och dina önskemål gör vi ett mer utvecklat förslag med en mätbar skalenlig planlösning med alla rum och funktioner, vi gör också “tvärsektioner” lodrätt rakt genom huset så att vi har en koll på att den bärande konstruktionen fungerar. Ni får i detta läge nu ett första förslag på er husritning – en första avstämningsritning. Fundera och gör de justeringar ni vill, sedan går vi vidare utåt till husets fasader.

STEG 3 - FASADERNA TILL DITT NYA HUS

Under resans gång har vi helt säkert diskuterat placering av fönster, fasadmaterial mm, och vi har nu tillräckligt material för att skapa ett fasadförslag. Allt det vi gjort tidigare påverkar husets tänkta exteriör, måttkedjorna finns redan med i planritningen och tvärsektionerna. Fönster, tak mm placeras in. Vår arbetsmetod att starta med det bärande “skelettet” och succesivt gå utåt till fasaderna blir nu ganska självklar, det är ju precis så man bygger lösvirkeshus! 

När vi väl startat projektet får du ta del av våra samlade kunskaper även när det gäller det som inte egentligen har med bygglovet att göra, t ex materialval, olika energilösningar mm.

STEG 4 - BYGGLOVSritningar OCH STARTBESKED

Hela materialet samlas ihop och bygglovsansökan upprättas till kommunens handläggande bygglovsarkitekter. En formell bygglovsansökan med arkitektritade bygglovsritningar för ert lösvirkeshus består av:

 • Planlösning – husritning i skala 1:100 – alltid i CAD-format
 • Samtliga husfasader – i skala 1:100 i CAD-format
 • Minst en tvärsektionsritning (en lodrät genomskärning av huset) i skala 1:100
 • Situationsplan (var huset befinner sig på tomten) oftast skala 1:400, ritar vi in på en ”nybyggnadskarta” du bör beställa av kommunen. Vi ska också visa hur marknivåerna påverkas av huset, vi redovisar nivåerna på tomten “före och efter husbygget”
 • Själva ansökningsblanketten BYGGLOV som finns på din kommuns hemsida eller hos oss i butiken. Ska fyllas i personligen av den som söker bygglovet.
 • En lagstadgad licensierad Kontrollansvarig ska utses för bygget och en kontrollplan ska upprättas. Vi har tänkt på detta  – Peter Stranderman – byggnadstekniker och samtidigt kontrollansvarig finns “inhouse”. Vår kontrollansvarige är också en extra tekniskt/praktisk rådgivare under hela bygget.
 • Tänk också på att din kommun i praktiken nästan alltid har synpunkter i nästa skede på din bygglovsansökan innan de kan lämna ett startbesked. Eventuella begärda kompletteringar när det gäller själva ritningarna fixar vi snabbt och ofta i samråd med byggentreprenören, som står för de formella konstruktionsritningarna.
   

STEG 5 - UPPHANDLINGEN AV SJÄLVA BYGGET

Våra hus är designade efter era önskemål och byggs av riktiga hantverkare, bräda för bräda, för att ni ska få det drömhus ni önskar. Vi har ett nära samarbete med HB bygg AB, som både ansvarar för fungerande konstruktionsritningar och bygger ert hus, helt i lösvirke. Fördelen med lösvirke är att ni kan påverka ert bygge under hela resan. Med erfarna välutbildade snickare, som bygger med hög yrkesstolthet, kan ni känna er trygga hela vägen. HB Bygg AB arbetar främst med totalentreprenader, dels för att förenkla för er men även för att effektivisera och förkorta byggtiden. Har ni önskemål om att t ex utföra en del av byggnationen själva är det inga problem att dela på entreprenaden.  Hela kedjan för att bygga ett lösvirkeshus på ett effektivt och säkert sätt finns samlad i ett nytt totalprojekt för både dig som vill bygga nytt hus eller bygga ut ditt gamla: HOUSE on demand.