Så här kan det bli. Nästan klart här…

Arkitektritad villa

5 SMARTA STEG FÖR NYBYGGNAD, SOM ALLTID FUNGERAR:

Planerar du att bygga huset i dina drömmar, men väljer bort kataloghusen? Kanske söker du ett mycket speciellt hus? Förmodligen blir det en villa som är arkitektritad. Ditt hus finns inte ännu därför att du är själv den enda riktiga specialisten på det som ska bli ditt nya hemma.

Från bygglovsritningar till villa

Projektet kan indelas i fem steg, från husets inre bärande konstruktion och viktiga rumssamband och går sedan utåt steg för steg ut till de utvändiga fasaderna. Vi har med oss ekonomitänkande och praktiskt byggtänkande under hela resans gång. Från skisser och bygglovsritningar till färdig villa.

Tillsammans ser vi möjligheterna och vi hjälper dig ta de viktiga besluten. Vi ritar, planerar och vi bygger ofta med egna byggare. För oss handlar det om riktigt hantverk i alla led.

”Första-skissen-mötet” med din arkitekt

Först vill vi träffa er hos oss på Bygglovsbutiken på Eklandagatan 14, i Göteborgs Centrum. Vi har ju en del att prata om, och kan nu skissa lite på möjligheter. Nu glömmer vi alla datorer, vi ska lyssna, skissa fram ideer med penna och papper, se nya möjligheter och lägga upp en vettig strategi att gå vidare. Våra ritdatorer med olika CAD-program kommer automatiskt in senare - numera en naturlig del av hantverket. Se bara till att du bokar ditt kostnadsfria ”första-skissen-möte” ganska snart.

Dina rutinerade arkitekter

Vid det första mötet kommer ni att träffa oss – Per Ekberg  och Andreas Lindblom – bägge rutinerade husbyggnadsarkitekter i Göteborg. Först går vi igenom era önskemål och vi skissar på möjligheter när det gäller helheten. Ni får skriftliga priskalkyler för arkitektjobbet redan vid det första mötet.

VIKTIGT! Kolla med din kommun innan vad ni får göra. Det finns lokala bestämmelser och varje fastighet/tomt har egna regler (i de flesta fall finns en detaljplan som måste följas).

Boka tid

Använd kontakt eller ring 031 - 81 12 00 alternativt mail info@bygglovsbutiken.se

Länkar:
Checklista nybyggnad
Totalprojekt HOUSE on demand

ARKITEKTRITAD VILLA I 5 SMARTA STEG

STEG 1 - VISIONER - IDÉER - SKISSER

Vi startar med ett inledande idémöte där vi gör en strategi för hela projektet, ofta visar vi ett exempel från verkligheten där de olika stegen faller på plats.
Nästa steg är en systematisering av alla era övergripande önskemål i fråga om antal rum, rumssamband, antal våningar, tomtens nuvarande utformning och topografi mm.

Nu till era egna visioner. Finns det smartare totallösningar? Det är detta vi sysslar med – att göra allt så enkelt som möjligt och hitta självklara lösningar utan att det blir dyrare. Inget underligt flummigt “arkitekt-hitte-på”. Allt vi ritar och konstruerar i våra bygglovsritningar fungerar att bygga på ett realistiskt och ekonomiskt vettigt sätt.

STEG 2 - BYGGLOVSRITNINGAR, PLANLÖSNING OCH EN LIKA VIKTIG TVÄRSEKTIONSRITNING

Nu är det dags att köra igång CAD-programmet i datorn för att skapa bygglovsritningar på ditt nya arkitekthus. Utifrån det material vi har samlat ihop hittills; faktiska förutsättningar och dina önskemål gör vi ett mer utvecklat förslag med en mätbar skalenlig planlösning med alla rum och funktioner, vi gör också “tvärsektioner” lodrätt rakt genom huset så att vi har en koll på att den bärande konstruktionen fungerar.

Ni får i detta läge nu ett första förslag på er husritning – en första avstämningsritning. Fundera och gör de justeringar ni vill, sedan går vi vidare utåt till husets fasader.

STEG 3 - FASADERNA TILL DITT NYA HUS

Under resans gång har vi helt säkert diskuterat placering av fönster, fasadmaterial mm, och vi har nu tillräckligt material för att skapa ett fasadförslag. Allt det vi gjort tidigare påverkar husets tänkta exteriör, måttkedjorna finns redan med i planritningen och tvärsektionerna. Fönster, tak mm placeras in. Vår arbetsmetod att starta med det bärande “skelettet” och succesivt gå utåt till fasaderna blir nu ganska självklar, det är ju precis så man gör när man bygger ett arkitektritat lösvirkeshus! 

När vi väl startat projektet får du ta del av våra samlade kunskaper även när det gäller det som inte egentligen har med bygglovet att göra, t ex materialval, olika energilösningar mm.

STEG 4 - Bygglovsritningar OCH STARTBESKED

Hela materialet samlas ihop och bygglovsansökan upprättas till kommunens handläggande bygglovsarkitekter. En formell bygglovsansökan med arkitektritade bygglovsritningar för ert lösvirkeshus består av:

  • Planlösning – husritning i skala 1:100 – alltid i CAD-format
  • Samtliga husfasader – i skala 1:100 i CAD-format
  • Minst en tvärsektionsritning (en lodrät genomskärning av huset) i skala 1:100
  • Situationsplan (var huset befinner sig på tomten) oftast skala 1:400, ritar vi in på en ”nybyggnadskarta” du bör beställa av kommunen. Vi ska också visa hur marknivåerna påverkas av huset, vi redovisar nivåerna på tomten “före och efter husbygget”
  • Själva ansökningsblanketten BYGGLOV som finns på din kommuns hemsida eller hos oss i butiken. Ska fyllas i personligen av den som söker bygglovet.
  • En lagstadgad licensierad Kontrollansvarig ska utses för bygget och en kontrollplan ska upprättas. Vi har tänkt på detta  – Peter Stranderman – byggnadstekniker och samtidigt kontrollansvarig finns “inhouse”. Vår kontrollansvarige är också en extra tekniskt/praktisk rådgivare under hela bygget.
  • Tänk också på att din kommun i praktiken nästan alltid har synpunkter i nästa skede på din bygglovsansökan innan de kan lämna ett startbesked. Eventuella begärda kompletteringar när det gäller själva ritningarna fixar vi snabbt och ofta i samråd med byggentreprenören, som står för de formella konstruktionsritningarna.
     

STEG 5 - UPPHANDLINGEN AV SJÄLVA BYGGET

Våra hus är designade efter era önskemål och byggs av riktiga hantverkare, bräda för bräda, för att ni ska få det drömhus ni önskar. Vi har ett nära samarbete med HB bygg AB, som både ansvarar för fungerande konstruktionsritningar och bygger ert hus, helt i lösvirke.

Fördelen med lösvirke är att ni kan påverka ert bygge under hela resan. I vårt projekt HOUSE on demand har vi erfarna välutbildade snickare, som bygger med hög yrkesstolthet, kan ni känna er trygga hela vägen. HB Bygg AB arbetar främst med totalentreprenader av arkitektritade villor, dels för att förenkla för er men även för att effektivisera och förkorta byggtiden. Om ni själva vill jämföra med andra byggare var noga med att ta del av vår ”kravlista på byggare” ni kommer att få av oss vid första mötet. Denna har vi tagit fram för er egen skull så att ni ska känna säkerhet inför en stor investering. Det handlar om att byggentreprenören ska skriva rätt formella avtal och ha rätt utbildning, en trygg ekonomi och ha rätt försäkringar om något skulle hända.

Har ni önskemål om att t ex utföra en del av byggnationen själva är det inga problem att dela på entreprenaden. Hela kedjan för att bygga ett lösvirkeshus på ett effektivt och säkert sätt finns samlad i vårt totalprojekt för både dig som vill bygga nytt hus eller bygga ut ditt gamla: HOUSE on demand.