Så här kan det bli. Nästan klart här…

Arkitekt hus - från skisser till nyckelfärdigt hus - på riktigt.

Bygglovsbutikens FEM SMARTA STEG TILL ETT ARKITEKTRITAT HUS.

Planerar ni att bygga huset i era drömmar, men väljer bort kataloghusen? Förmodligen blir det en arkitektritad villa. Ert hus finns inte ännu därför att ni själva är de enda riktiga specialisterna på det som ska bli ert nya hemma. Häng med på en resa med fem spännande och systematiska steg! Vi ritar, vi planerar och vi bygger - ofta med våra egna byggentreprenörer. För oss handlar det om att rita och att bygga arkitektritade lösvirkeshus med riktigt hantverk i alla led.

”Första-skissen-möte” 

Det första steget är alltid ett kostnadsfritt "första-skissen-möte" hos Bygglovsbutiken på Eklandagatan 14, i Göteborgs Centrum. Vi förutsätter naturligtvis att du äger tomten och vill se möjligheterna. Det finns en hel del att prata om, och vi kan nu tillsammans skissa på möjligheter. Nu glömmer vi alla datorer, vi ska lyssna, gemensamt skissa fram idéer med penna och papper, se nya möjligheter och lägga upp en vettig strategi att gå vidare. Ritdatorerna med olika CAD-program kommer automatiskt in senare - faktiskt numera en naturlig del av hantverket. Se bara till att ni bokar ditt kostnadsfria ”första-skissen-möte” där ni också får en personlig kostnadskalkyl på arkitektarbetet. Läs gärna igenom CHECKLISTAN i slutet efter du läst de fem stegen! - Så att allt kommer med...

Bygglovsbutiken, din arkitekt i Göteborg. Vi ritar, planerar och vi bygger ofta med egna byggare. För oss handlar det om riktigt hantverk i alla led. Med mer än 15 års erfarenhet som arkitekt i Göteborg vet vi vad som funkar.

Bygglovsbutikens rutinerade arkitekter - i Göteborg - Eklandagatan 14

Vid det första mötet kommer ni att träffa minst två av oss samtidigt, Per Ekberg, Andreas Lindblom. Sophie Hjertqvist eller Pontus Hedström – alla rutinerade husbyggnadsarkitekter i Göteborg. Först en genomgång av era önskemål och sedan kan vi gemensamt skissa på möjligheter när det gäller helheten. Ni får utförliga skriftliga priskalkyler för arkitektjobbet redan vid det första mötet. 

VIKTIGT! Kolla innan vårt möte med er kommun innan hur ni får byggaLokala regler, typ detaljplan och kunskaper om exakta tomtgränser och tomtens topografi (karta med höjdkurvor) är grundläggande begrepp man alltid måste utgå ifrån. Annars riskerar man att det bara blir ett "hitte-på-hus" som inte fungerar i verkligheten. Boka tid - Använd kontakt för ett kostnadsfritt "första-skissen-möte" eller ring 031 - 81 12 00 alternativt mail info@bygglovsbutiken.se  (viktigt att du meddelar ditt telefonnummer i ditt mail - Vi ringer upp, vi har ofta lite frågor...) Vi brukar alltid skicka ett mail med de uppgifter vi måste ha innan mötet.

ARKITEKTRITAD VILLA I 5 SMARTA STEG:

Nybyggnad - Arkitekt Göteborg - Bygglov hus - Framåt

STEG 1 - VISIONER - IDÉER - SKISSER

Starten är alltid ett inledande idémöte där vi tillsammans gör en strategi för hela projektet. Får allt plats på tomten? Hur ser markens höjder ut? Hur löser man tillgängligheten? Vad säger reglerna?

Nu direkt till era egna visioner. Säkert har ni egna idéer och önskemål, kanske en egen planskiss eller en önskelista på det ni anser vara mycket viktigt. Finns det smartare totallösningar? Det är detta vi sysslar med – att göra allt så enkelt som möjligt och hitta självklara lösningar utan att det blir dyrare. Allt vi ritar och konstruerar i våra bygglovsritningar fungerar att bygga en arkitektritad villa på ett realistiskt och ekonomiskt vettigt sätt - ett helhetstänkande. Utvecklade skisser som vi gör tillsammans är den perfekta starten. Vi har också möjlighet att visa den tänkta husvolymen i 3D, vi läser in tomtens utformning från nybyggnadskartan med alla nivåskillnader och tomtgränser och får tillsammans fram en optimal placering av huset - också med tanke på väderstrecken och andra viktiga faktorer.

Nybyggnad - Arkitekt Göteborg - Bygglov hus- skiss

STEG 2 - BYGGLOVSRITNINGAR, PLANLÖSNING OCH EN LIKA VIKTIG TVÄRSEKTIONSRITNING

Nu är det dags att köra igång CAD-programmet i datorn för att skapa bygglovsritningar på ditt nya arkitekthus. Utifrån det material som samlats ihop hittills; faktiska förutsättningar och dina önskemål gör vi ett mer utvecklat förslag med en mätbar skalenlig planlösning med alla rum och funktioner, En eller flera viktiga “tvärsektioner” lodrätt rakt genom huset ritas så att den bärande konstruktionen fungerar att bygga på ett optimalt sätt. Ni får i detta läge nu ett första förslag på er husritning – en första avstämningsritning. Fundera och gör de justeringar ni vill, sedan går vi vidare utåt till husets fasader. 

Nybyggnad - Arkitekt Göteborg - Bygglov hus - plan sektion

STEG 3 - FASADERNA TILL DITT NYA ARKITEKTHUS

Under resans gång har det helt säkert diskuterats placering av fönster, fasadmaterial mm, och nu bör vi ha samlat tillräckligt material för att skapa ett fasadförslag. Allt det som gjorts tidigare påverkar husets tänkta exteriör, måttkedjorna finns redan med i planritningen och tvärsektionerna. Fönster, tak mm placeras in. Vår Arbetsmetod att starta med det bärande “skelettet” och succesivt gå utåt till fasaderna blir nu ganska självklar, det är ju precis så man gör när man bygger ett arkitekthus!  

Nybyggnad - Arkitekt Göteborg - Bygglov hus - fasader

STEG 4 - Bygglovsritningar OCH STARTBESKED

Hela materialet samlas ihop och bygglovsansökan upprättas till kommunens handläggande bygglovsarkitekter. En formell bygglovsansökan med arkitektritade bygglovsritningar för huset består av:

 • Planlösning – husritning i skala 1:100 – alltid i CAD-format
 • Samtliga husfasader – i skala 1:100 i CAD-format
 • Minst en tvärsektionsritning (en lodrät genomskärning av huset) i skala 1:100
 • Situationsplan (var huset befinner sig på tomten) oftast skala 1:400, ritar vi in på en ”nybyggnadskarta” du bör beställa av kommunen. Vi ska också visa hur marknivåerna påverkas av huset, vi redovisar nivåerna på tomten “före och efter husbygget”
 • Själva ansökningsblanketten BYGGLOV som finns på er kommuns hemsida eller hos oss i butiken. Ska fyllas i personligen av den som söker bygglovet.
 • En lagstadgad licensierad Kontrollansvarig ska utses för bygget och en kontrollplan ska upprättas. Vi har tänkt på detta  – Peter Stranderman – byggnadstekniker och samtidigt kontrollansvarig finns “inhouse”. Vår kontrollansvarige är också en extra tekniskt/praktisk rådgivare under hela bygget.

STEG 5 - UPPHANDLINGEN AV SJÄLVA BYGGET

Bygglovsbutikens arkitektritade hus är designade efter era önskemål och byggs av riktiga hantverkare, bräda för bräda, för att ni ska få det drömhus ni önskar. Vi har ett nära samarbete med HB bygg AB, som både ansvarar för fungerande konstruktionsritningar och bygger ert hus, helt i lösvirke på ett nytt modernt sätt. Allt baserat på våra bygglovsritningar som ligger till grund för tillverkningen av FKS -  En färdigkapad stomme. Mycket byggtid att vinna.

Fördelen med lösvirke är att ni kan påverka ert bygge under hela resan. I vårt projekt HOUSE on demand har vi erfarna välutbildade snickare, som bygger med hög yrkesstolthet, kan ni känna er trygga hela vägen. HB Bygg AB arbetar främst med totalentreprenader av arkitektritade villor, dels för att förenkla för er men även för att effektivisera och förkorta byggtiden. Om ni själva vill jämföra med andra byggare var noga med att ta del av vår ”kravlista på byggare” ni kommer att få av oss vid första mötet. Denna har tagits fram för er egen skull så att ni ska känna säkerhet inför en stor investering. Det handlar om att byggentreprenören ska skriva rätt formella avtal och ha rätt utbildning, en trygg ekonomi och ha rätt försäkringar om något skulle hända.

Har ni önskemål om att t ex utföra en del av byggnationen själva är det inga problem att dela på entreprenaden. Hela kedjan för att bygga ett lösvirkeshus på ett effektivt och säkert sätt finns samlad i vårt totalprojekt för både dig som vill bygga nytt arkitektritat hus: HOUSE on demand.

Nybyggnad - Arkitekt Göteborg - Bygglov hus - Collage

CHECKLISTA För nybygge av arkitektritad villa

CHECKLISTA För nybygge av arkitektritad villa

Några viktiga punkter innan starten med skisser och bygglovsritningar till er egen version av ett arkitektritat hus.

Här några av de frågor som kommer att bli aktuella under planeringsprocessen, tänk till redan nu! Flera av frågeställningarna nedan har inga självklara svar, utan detta bör  diskuteras ingående gemensamt under projektet. Därför - använd Checklistan med förnuft.

1. Tomten - regelverket runt en nybyggnad

 • Kontrollera med kommunen att den aktuella tomten får bebyggas - en förutsättning.
 • Kontroll vilka eventuella begränsningar som finns i den viktiga detaljplanen för tomten/fastigheten. till exempel max tillåten byggyta mm. Det som kallas detaljplan är mycket viktigt. I vissa fall så finns inte denna detaljplan. Detta KAN vara positivt. 
 • Kolla t ex markhöjder, tillåten max byggnadshöjd, tillåten takvinkel mm.
 • Eventuella servitut som begränsar uppförande av byggnad på tomten?
 • Var ska huset placeras på tomten? Var ligger väderstrecken?
 • Tänk på väganslutningar och parkeringar. Plats för garage?
 • Var finns närmaste anslutning vatten och avlopp? El? 
 • Behövs mycket förberedande markarbeten? Dels för byggnaden, dels för omgivande ytor?
 • Sprängning? Hur ser marken ut?
 • hur är marken beskaffad, behövs geoteknisk undersökning? Kommunen brukar veta.
 • Hur ser miljön i stort ut i området? Anpassa eget byggande till det som redan finns? Eller skapa något personligt? Detaljplanen kan ha viktig information du bör känna till.

2. Ekonomi runt nybygget

 • Kontroll av ägande lagfart, pantbrev.
 • Vad får bygget kosta? Vad ska prioriteras rent ekonomiskt?
 • Bankkontakter. Kolla olika alternativa lösningar med olika banker.
 • Pantbrev? Ordna byggkreditiv för själva byggtiden.
 • Kalkyl för boende, prata med banken! – Jämför med dagens boende
 • Vilka externa kostnader finns? Bygglovskostnader inklusive arkitekt och ibland konstruktör och övriga konsulter?
 • Anslutningsavgifter? Väganslutningsavgifter? Vatten och avlopp? Energi, uppvärmning?
 • Kostnadsförslag för arkitektarbetet får du av oss med en tydlig beskrivning av vad som ingår.

3. Era egna önskemål för din arkitektritade villa

 • Inredd källare eller platta på mark? Torpargrund?
 • Trähus, lättbetong eller betong? Bygga i “lösvirke”?
 • Vilken ”stil” vill ni ha på huset? Gammaldags? Anpassat? Hypermodern funkisvilla? Leta gärna "inspirationsbilder" på nätet!
 • Plan tomt eller sluttningstomt? Bygga i flera nivåer? Sprängning?
 • Fasadmaterial. Trä, puts, tegel? Blandat?
 • Större glaspartier?
 • Utvändigt takmaterial? Takpannor eller plåt?
 • Antal våningar? 1-plan, 1½-plan eller 2 plan? Vad säger kommunen?
 • Vilken sida bör vara entrésida? Extra ingångar?
 • Sammanbyggt eller separat garage eller carport?
 • Utvändiga ytor, hur är det nu? Hur ska det bli i huvudsak? Bergstomt, gräsmatta, asfalt, stenläggning?
 • Var är väderstrecken?
 • Antal personer i hushållet? Hur många sovrum?
 • Speciella önskemål om rumssamband?
 • Öppen eller separerad planlösning i bostaden?
 • Övergripande önskemål om kök, storlek, öppen lösning eller separat utrymme?
 • Extra rum? Hobbyrum? Gästrum? Kontor? Gym?
 • Badrum, Storlek? Antal? Badkar? Dusch?
 • Toaletter? Storlek? Antal?
 • Braskamin?
 • Tvättstuga, grovkök, vilken utrustning?
 • Separat klädkammare eller garderober?
 • Specialönskemål, t ex öppet upp till nock i delar av huset?
 • Frivilliga nivåskillnader t ex i vardagsrum?
 • Materialval invändigt? Golv, väggar innertak – rum för rum.
 • Balkonger, uteplatser, altaner?
 • Fundera på vilken uppvärmningsprincip som kan bli aktuell för huset. Vår byggnadstekniker och kontrollansvarige kan ge goda råd.

4. Husbygget. Upphandling m.m.

 • Förfrågningsunderlag. Vid större byggnation, ofta ett samarbete mellan arkitekt och brukare.
 • Totalentreprenad? Delad entreprenad eller egen regi?
 • Det handlar om att bestämma vem som ska göra vad! Måste beslutas tidigt i processen.
 • Utse licensierad Kontrollansvarig. Vi vill ha med Kontrollansvarig redan från början i processen.
 • Ta in offerter på bygget. Se också vårt eget Totalprojekt HOUSE on demand. där proffsbyggare och kontrollansvarig ingår.
 • Teckna alltid färdigställandeförsäkringen, innebär att försäkringsbolaget garanterar att huset byggs färdigt även om entreprenören skulle gå i konkurs. Kontrollera att entreprenören har tecknat försäkringen (till husköparens förmån.)
 • En ansvarsutfästelse eller byggfelsförsäkring som tecknas av entreprenören, innebär att försäkringsbolaget ersätter större skador som uppstår på huset upp till tio år efter utförd slutbesiktning. Självrisk – 50% av gällande basbelopp.
 • Den kontrollansvarige ska anmäla till byggnadsnämnden när bygget är färdigställt genom att sända in ifyllda kontrollplaner. Du erhåller då ett slutbevis.
 • Då huset är färdigt ska en slutbesiktning utföras av en besiktningsman, för att reglera förhållandet till entreprenören. (Andra besiktningar kan äga rum under byggets gång och detta meddelar kommunen när du beviljas bygglov.)

Med rätt information och era önskemål - Från skiss till ett färdigt hus - ett helhetstänkande från Bygglovsbutiken Arkitekter i Göteborg. Allt i 5 smarta steg till en ny unik arkitektritad nyckelfärdig villa.

Maila gärna eventuella frågor till: info@bygglovsbutiken.se