CHECKLISTA FÖR NYBYGGNAD

Innan vi startar med dina egna förutsättningar och dina egna idéer.
En checklista du kommer att ha stor nytta av.
(Vi brukar skicka ett mail med “hemuppgifter” innan vi träffas för ett “första-skissen-möte” som sammanfattar checklistan nedan och ger lite extra konkret praktisk information om vägen framåt.)

Några tankar innan vi startar med bygglovsritningar

Här några av de frågor som kommer att bli aktuella under planerings-processen, tänk till redan nu! Flera av frågeställningarna nedan har inga självklara svar, utan detta bör vi diskutera ingående gemensamt.

Därför använd Checklistan med förnuft, är du osäker så gå istället vidare i listan. Vissa punkter kan kanske inte besvaras ännu, men ska ändå vara med i tankarna redan från början så att de inte glöms bort.

Använd denna länk som kom-ihåg-lista, eller försök besvara de olika punkterna och ta med den till vår första pratstund i butiken. Vi kommer att gå igenom det viktigaste när vi träffas i butiken, om du är förberedd så sparar du både tid och pengar.
 

1. Tomten

 • Kontroll med kommunen att den aktuella tomten får bebyggas.
 • Kontroll vilka eventuella begränsningar som finns i den viktiga detaljplanen. Max byggyta mm
 • Kolla t ex markhöjder, tillåten bygghöjd, tillåten takvinkel mm.
 • Finns andra speciella regler för det aktuella området?
 • Eventuella servitut som begränsar uppförande av byggnad på tomten?
 • Var ska huset placeras på tomten?
 • Vill du behålla t ex vissa träd på tomten?
 • Tänk på väganslutningar och parkeringar.
 • Var finns närmast anslutning vatten och avlopp? El?
 • Behövs mycket förberedande markarbeten? Dels för byggnaden, dels för omgivande ytor?
 • Sprängning?
 • Hur ser miljön ut i området? Anpassa eget byggande? Eller skapa något personligt?
 • Var ligger väderstrecken?

2. Ekonomi

 • Kontroll av ägande lagfart, pantbrev.
 • Vad får bygget kosta? Vad ska prioriteras rent ekonomiskt?
 • Bankkontakter. Hur mycket får du låna?
 • Pantbrev? Ordna byggkreditiv för själva byggtiden.
 • Kalkyl för boende, prata med banken! – Jämför med dagens boende
 • Vilka externa kostnader tillkommer? Bygglovskostnader inklusive arkitekt och ibland konstruktör?
 • Anslutningsavgifter? Väganslutningsavgifter? Vatten och avlopp? Energi, uppvärmning?
   

3. Planering  - Önskemål & funderingar

 • Inredd källare eller platta på mark?
 • Trähus, lättbetong eller betong? Bygga i “lösvirke”?
 • En lämplig blandning?
 • Vilken ”stil” vill ni ha på huset? Gammaldags? Anpassat? Hypermodern funkisvilla?
 • Plan tomt eller sluttningstomt? Bygga i flera nivåer?
 • Sprängning?
 • Fasadmaterial. Trä, puts tegel? Blandat?
 • Större glaspartier?
 • Utvändigt takmaterial?
 • Utvändig färgskala Se omgivande miljö och eventuellt kommunens detaljplan.
 • Antal våningar? 1-plan, 1½-plan eller 2 plan? Vad säger kommunen?
 • Storlek totalt?
 • Inredd källare eller vindsplan?
 • Vilken sida bör vara entrésida? Extra ingångar?
 • Sammanbyggt eller separat garage eller carport?
 • Utvändiga ytor, hur är det nu? Hur ska det bli i huvudsak? Bergstomt, gräsmatta, asfalt, stenläggning?
 • Var är väderstrecken?
 • Antal personer i hushållet?
 • Speciella önskemål om rumssamband?
 • Öppen eller separerad planlösning i bostaden?
 • Övergripande önskemål om kök, storlek, öppen lösning eller separat utrymme?
 • Antal sovrum?
 • Extra rum? Hobbyrum? Gästrum? Kontor? Gym?
 • Badrum, Storlek? Antal? Badkar? Dusch?
 • Toaletter? Storlek? Antal?
 • Toa/Duschrum. Storlek? Antal?
 • Bastu?
 • Braskamin?
 • Extra uppvärmt förråd?
 • Garage? Carport? Kanske med ett extra förråd?
 • Tvättstuga, grovkök, utrustning?
 • Separat klädkammare eller garderober?
 • Specialönskemål, t ex öppet upp till nock i delar av huset?
 • Frivilliga nivåskillnader t ex i vardagsrum?
 • Materialval invändigt? Golv, väggar innertak – rum för rum.
 • Balkonger, uteplatser, altaner?
 • Typ av uppvärmning, ventilation mm?

Punkterna 1 – 3 ovan kommer att ge goda förutsättningar för att vi ska kunna göra kompletta ritningar och en komplett bygglovsansökan för en nybyggnad, anpassat till dina önskemål. Fundera, skriv ned och ta med till en första pratstund!
 

4. Bygget. Upphandling m.m.

 • Förfrågningsunderlag. Vid större byggnation, ofta ett samarbete mellan arkitekt och brukare.
 • Entreprenadform? 
 • Totalentreprenad?
 • Delad entreprenad eller egen regi?
 • Det handlar om att bestämma vem som ska göra vad! Måste beslutas tidigt i processen.
 • Utse Kontrollansvarig. Vi vill ha med Kontrollansvarig redan från början i processen.
 • Ta in offerter på bygget. Se vårt eget TOTALprojekt HOUSE on demand.
 • Utse byggare.
 • Tidplaner och budget
 • Kontrollera försäkringsskydd med byggare.
 • Teckna färdigställandeförsäkringen, innebär att försäkringsbolaget garanterar att huset byggs färdigt även om entreprenören skulle gå i konkurs. Kontrollera att entreprenören har tecknat försäkringen (till husköparens förmån.)
 • En ansvarsutfästelse eller byggfelsförsäkring som tecknas av entreprenören, innebär att försäkringsbolaget ersätter större skador som uppstår på huset upp till tio år efter utförd slutbesiktning. Självrisk – 50% av gällande basbelopp.
 • Den kontrollansvarige ska anmäla till byggnadsnämnden när bygget är färdigställt genom att sända in ifyllda kontrollplaner. Du erhåller då ett slutbevis.
 • Då huset är färdigt ska en slutbesiktning utföras av en besiktningsman, för att reglera förhållandet till entreprenören. (Andra besiktningar kan äga rum under byggets gång och detta meddelar kommunen när du beviljas bygglov.)

 
Ett bra sätt är att spara denna text på din egen dator. Använd den som komihåglista!

Maila eventuella frågor till: info@bygglovsbutiken.se

Vi ritar hus. Nya hus & gamla som behöver bli större.