House on demand Totalentreprenad

Tre välkända företag i Göteborg - Nu tillsammans.

HOUSE on demand  är ett självständigt och nytänkande projekt för att bygga till ett befintligt hus - eller att bygga helt nytt. Ett totalprojekt. Från idé till bygglov ända till ett färdigt hus – på riktigt. Vi har samlat ihop riktigt yrkeskunnande; de bästa för både tillbyggnad och nybyggnad; Bygglovsbutikens rutinerade arkitekter gör nyskapande ritningar och bygglov, HB Bygg - är en erfaren Byggentreprenör och Strandermangruppen är en lagstadgad certifierad kontrollansvarig. Tre specialföretag i ett unikt samarbete.

Boka ett första kostnadsfritt möte: ring 031- 81120 eller mail: info@bygglovsbutiken.se

1. ARKITEKT

Bygglovsbutiken

Första anhalten: Bygglovsbutiken Arkitekter i Göteborg har genom åren satt en ny standard främst när man bygger till hus eller bygger helt nytt som inte liknar kataloghus. Vi har en arbetsmetod i fem smarta steg för att skapa en totalsyn på helheten. Första steget i en totalentreprenad.

Kanske planerar ni att bygga helt nytt hus? Arkitektritat? Kontakta oss för ett första möte!  Eller titta in till oss! Eklandagatan 14 vid Korsvägen. tel 031-81 12 00 eller 0739-19 45 69.

Här startar du din tillbyggnad av ditt hus.

Här startar du din nybyggnad av ett arkitektritat hus.

www.bygglovsbutiken.se 

2. Byggentreprenör

HB Bygg AB

HB Bygg AB är ett företag med lång erfarenhet av nybyggnader, tillbyggnader och taklyft i Göteborg med omnejd.

Med 23 anställda snickare i självständiga arbetslag erbjuds en totalentreprenad tillsammans med välrenommerade partners som HB Bygg haft långvarigt samarbete med.

Lång erfarenhet och kompetens kan vi hjälpa er i ett tidigt stadie med tankar och idéer genom platsbesök där vi kan diskutera fram de bästa och mest kostnadseffektiva lösningarna.

I en totalentreprenad kan vi även hjälpa till med formella konstruktionsritningar och beräkningar, detta krävs numera av myndigheterna när man skall bygga hus.

Med projekt HOUSE on demand följer vi er hela vägen från start till mål. Med trygghet och styrka. Förvänta dig öppenhet och raka besked.

www.hbbygg.se 

3. Byggkontroll

Strandermangruppen

Bygglagstiftningen föreskriver att vid större tillbyggnader måste byggnadens ägare (byggherren) anlita en objektiv certifierad kontrollansvarig som ska bistå byggherren så att alla nödvändiga kontroller görs enligt Plan- och bygglagen.

Strandermangruppen i Göteborg är en av de oberoende konsulter som arbetar med byggkontroll och besiktningar, är certifierade kontrollansvariga enligt BBR, Boverkets byggregler. Strandermangruppen arbetar helt fristående, arbetet baseras på lång erfarenhet och bygglagstiftningen. För att slutresultatet för ett byggprojekt ska bli så bra som möjligt är det viktigt att Kontrollansvarig (KA) blir delaktig redan i ett tidigt skede. Strandermangruppen arbetar med många skilda uppdragsgivare med allt från tillbyggnader till planering och nybyggnad av hela bostadsområden.

www.stranderman.se