HOUSE ON DEMAND - nyckelfärdigt med TOTALENTREPRENAD

HOUSE on demand - ett självständigt och nytänkande projekt för att bygga till ditt hus - eller att bygga helt ett nytt lösvirkeshus med modern teknik . Ett totalprojekt. Från idé till bygglov ända till ett färdigt hus - på riktigt. Vi har samlat ihop riktigt yrkeskunnande; de bästa för både tillbyggnad och nybyggnad; Bygglovsbutikens rutinerade arkitekter gör nyskapande husritningar och bygglovsritningar, HB Bygg AB är en erfaren byggentreprenör och Byggperspektiv är certifierade kontrollansvariga för stora och små byggen. Specialföretag i projektsamarbete – allt detta för alla helt vanliga unika människor. En totalentreprenad  - ett skräddarsytt nyckelfärdigt hus.

HOUSE on demand är ett självständigt och nytänkande projekt för att bygga till ditt hus - eller att bygga helt ett nytt lösvirkeshus med modern teknik

VI HAR INGA SÄLJARE - BARA SPECIALISTER.

NYBYGGNAD AV HUS: Vi vägrar vara som alla andra. Vi har inga färdiga hus på lagerhyllan. Vi ritar och bygger helt unika hus. Från början till slut. Det vi gör är modernt hantverk – i alla led. Vi kallar det totalentreprenad med ett helhetstänkande - i alla led.

Det finns en underlig myt att arkitektritade hus skulle vara dyrare än kataloghus. Modulhus eller kataloghus har stora kostnader för marknadsföring, annonsering och administrativ personal. Väljer att man att bygga arkitektritat lösvirkeshus har man själv direktkontakt med arkitekt och byggare - inga mellanhänder. Bäst av allt – ni kan påverka hela tiden. Det är ju det som är det roliga. Ni bestämmer själva vad begreppet nyckelfärdigt ska innebära - just för er.

TILLBYGGNAD AV HUS - Vår specialitet sedan många år:  Vi använder en helt manuell byggmetod, bygger i traditionellt "lösvirke" - varje ny byggnadsdel måste manuellt anpassas till det befintliga husets mått och konstruktion - som inte alltid stämmer med äldre ritningar, allt nytt detaljanpassas på plats. Våra bygglovsritningar ska alltid följas, våra byggare och hantverkare - HB Bygg AB kompletterar helheten med en konkurrenskraftig prisnivå. Ni har naturligtvis möjlighet att träffa våra byggare redan tidigt i projektet - när vi gemensamt ritar huset. Det detta som vi står för:  HOUSE on demand - Hus på begäran.

HELT NYA FRISTÅENDE HUS I ”LÖSVIRKE” BYGGER VI OFTA MED EN ”FÄRDIGKAPAD STOMME”.

Fristående nybyggnad av hus: Färdigkapad husstomme innebär att bygget går avsevärt fortare än ett traditionellt lösvirkeshus samtidigt som man behåller flexibiliteten som man aldrig får i ett traditionellt kataloghus. Principen att tillverka husstommen med tillverkning av de ingående reglarna och balkarna kan liknas vid en utprintad 3D-modell av ett hus. Men mycket större… 

Bygglovsbutiken - Arkitekt Göteborg - Vår byggentreprenör HB Bygg AB med sina totalt 27 hantverkare har en väl utvecklad rutin hur man bygger hus på detta nya sätt, ni väljer själva hur huset ska utrustas i alla detaljer.

VÄLJ VÅR TOTALENTREPRENAD!

Vår byggentreprenör HB Bygg AB med sina totalt 27 hantverkare har en väl utvecklad rutin hur man bygger hus på detta nya sätt, ni väljer själva hur huset ska utrustas i alla detaljer. Ni kommer själva att få besluta det mesta, alltid i samråd med arkitekt och byggentreprenör och det är ju det som är poängen med att bygga i lösvirke…

Bygglovsbutiken - Arkitekt Göteborg - Med stombyggsatser erhålls en enklare, kortare och mer kostnadseffektiv byggprocess. De frigör tid till byggaren på plats samt minskar virkesspill till ett minimum.

Nybyggnad av fristående hus eller villa

Fristående nybyggnad: Med stombyggsatser erhålls en enklare, kortare och mer kostnadseffektiv byggprocess. De frigör tid till byggaren på plats samt minskar virkesspill till ett minimum.

Efter vår husritning skapar våra byggare från HB Bygg AB ihop med XL Bygg i Kungsbackas duktiga konstruktörer en färdig stombyggsats där alla ingående reglar är färdigkapade i EXAKT rätt längd. Det handlar om millimeterprecision. Inget spill av virke. Datorteknik ger detta nya sättet att bygga nya lösvirkeshus. XL Bygg har en egen fabrik för träförädling i Sverige. Vi brukar kalla det nyckelfärdigt Lösvirkeshus - Version 2.0

Bygglovsbutiken - Arkitekt Göteborg - Bygglovsbutiken Arkitekter i Göteborg har genom åren satt en ny standard främst för tillbyggnader av hus.

Arkitektkontoret Bygglovsbutiken i Göteborg i samarbete med byggnadsentreprenör och byggkontrollant.

1. ARKITEKT

Bygga? Här startar du:

Bygglovsbutiken Arkitekt AB

Bygglovsbutiken Arkitekter i Göteborg har genom åren satt en ny standard främst för tillbyggnader av hus. Vi har en arbetsmetod i fem smarta steg för att skapa en ny helhet. Det ursprungliga huset och tillbyggnaden i en naturlig förening. Eller planerar ni att bygga helt nytt hus som inte liknar kataloghus? Kanske en totalentreprenad? Helt säkert arkitektritat! Kontakta oss för ett första möte!  Eller titta in till oss för inspiration! Eklandagatan 14 vid Korsvägen. tel 031-81 12 00 eller 0739-19 45 69. Arkitekter: Per Ekberg, Andreas Lindblom eller Sophie Hjertqvist du kommer att träffa två av oss samtidigt vid "första-skissen-mötet". Därefter när ritningarna börjar bli klara - en naturlig fortsättning: Vi träffar nu gemensamt nu våra byggentreprenörer HB Bygg AB och ni kan få ett kostnadsförslag på hela byggprojektet - ofta en nyckelfärdig totalentreprenad. 

Bygglovsbutiken Arkitekt AB

Din arkitekt i Göteborgs samarbetspartner HB Bygg AB

2. Byggentreprenör

HB Bygg AB

Bygger nyckelfärdigt med totalentreprenad. 

”Totalentreprenad innebär att byggentreprenören ansvarar för byggprojektering, byggarbete, material och samtliga avtal med underleverantörer.”

HB Bygg AB är ett företag med lång erfarenhet av nybyggnader, tillbyggnader och taklyft i Göteborg med omnejd. Med 27 anställda snickare i självständiga arbetslag erbjuds en totalentreprenad tillsammans med välrenommerade partners som HB Bygg haft långvarigt samarbete med. XL Bygg i Kungsbacka är en viktig leverantör, fördelen är att ni själva kan välja ut t ex ytskikten i verkligheten, Stor anläggning med en köks- och byggutställning.

Med lång erfarenhet och kompetens kan vi hjälpa er i ett tidigt stadium med praktiska tankar och idéer. Genom platsbesök där vi kan diskutera fram de bästa och mest kostnadseffektiva lösningarna. I en totalentreprenad kan vi även hjälpa till med med formella detaljerade konstruktionsritningar och beräkningar utöver baskonstruktionen från Bygglovsbutiken, om myndigheterna kräver detta. Med projekt HOUSE on demand följer vi er hela vägen från start till mål. Nyckelfärdigt med trygghet och styrka. Förvänta dig öppenhet och raka besked.

Instagram:  hbbyggab

www.hbbygg.se 

Din arkitekt i Göteborgs samarbetspartner STRANDERMANGRUPPEN

3. Byggkontroll

Byggperspektiv AB

Bygglagstiftningen föreskriver att vid större tillbyggnader måste byggnadens ägare (byggherren) anlita en objektiv certifierad kontrollansvarig som ska bistå byggherren så att alla nödvändiga kontroller görs enligt Plan- och bygglagen.

Byggperspektiv AB  i Göteborg är en oberoende konsultgrupp som arbetar med byggkontroll och besiktningar, är certifierade kontrollansvariga enligt BBR -  Boverkets Byggregler.

Byggperspektiv arbetar helt fristående, arbetet baseras på lång erfarenhet och bygglagstiftningen. För att slutresultatet för ett byggprojekt ska bli så bra som möjligt är det viktigt att Kontrollansvarig (KA) blir delaktig redan i ett tidigt skede. Byggperspektiv arbetar med många skilda uppdragsgivare med allt från tillbyggnader till planering och nybyggnad av hela bostadsområden.

september 2021: Vi kommer också att behöva ytterligare licensierade kontrollansvariga  till vår verksamhet. Kontakta Peter Stranderman 0730-607686.

www.stranderman.se