Bygglovsbutiken logo

Om oss

Bygglovsbutiken.  Ett rutinerat arkitektkontor på Eklandagatan vid Korsvägen i Göteborg där vi har varit i 20 år. Stor erfarenhet av bygglov för tillbyggnader och nya arkitektritade villor. Vi finns . Vår genomgående tanke är helhetssynen. Vi är med hela vägen: skisser, ritningar, byggare – ända till färdigt hus. Ännu bättre, ni är också med hela vägen. Vi tänker ordet TILLSAMMANS. Ett mycket tänkvärt ord.

Team Bygglovsbutiken, arkitekterna i Göteborgs Centrum

Per Ekberg - Senior arkitekt

Per Ekberg

- Senior arkitekt

Tekniskt kunnig arkitekt, en Chalmersutbildad rutinerad praktiker som redan under mycket unga år fick ett intresse för byggande i den egna släktens byggmaterialhandel. Sedan var det bara att köra på. Med utbildning, med att rita och konstruera och med att bygga. Startade Bygglovsbutiken för snart 20 år sedan för att kontoret/butiken skulle bli en ledande specialbutik för arkitektritningar för bygglov med en speciell inriktning på tillbyggnader. Tillhör den generation som kan hantera en vanlig penna, men har samtidigt varit med i utvecklingen av CAD-program redan från början. Jag lovar: Inget konstigt “arkitekt-hitte-på”. Det vi ritar och konstruerar fungerar att bygga i verkligheten på ett ekonomiskt vettigt sätt. Kanske är det därför vi får så goda omdömen från våra kunder för vårt sätt att arbeta.

Andreas Lindblom - Arkitekt SAR/MSA

Andreas Lindblom

- Arkitekt SAR/MSA

Utbildad på Chalmers och dessutom i Barcelona, med mångårig erfarenhet av både stora och små projekt i alla stadier av hela processen. Vill helst utforma byggnader i nära samverkan med beställare och användare.

Med samlade önskemål, förutsättningar och idéer i centrum söker jag kreativa och fungerande lösningar såväl planeringsmässigt som byggnadstekniskt.

Pontus Hedström - Arkitekt Chalmers

Pontus Hedström

- Arkitekt SAR/ MSA

Arkitekt med kärlek till pennan och det kreativa arbetet. Inriktad både på tillbyggnad och nybyggnad, med utgångspunkt i platsens förutsättningar, materialens karaktär och bygghantverkets möjligheter.

Och självklart: utefter beställarens behov och vision. Ett bra byggprojekt präglas av helhetstänkande, god kommunikation, lyhördhet och förståelse mellan beställare och arkitekt

Egil Lundquist - Arkitekt MSA

Egil Lundquist

- Arkitekt MSA

Utbildad på Chalmers och på ENSA Montpellier med ett särskilt intresse för bostadsarkitektur. Gärna där nytt och gammalt samverkar genom formspråk, omsorgsfulla detaljer och material.

Tillsammans eller var för sig. Har arbetat praktiskt med byggnadsvård parallellt med arkitekturuppdrag sedan examinationen 2019. Med utgångspunkt i platsen, beställares önskemål och givna förutsättningar uppskattar jag att skissa fram och tillsammans söka en bra lösning: en balans mellan något vackert, hållbart och funktionellt.

Peter Stranderman - Certifierad kontrollansvarig

Peter Stranderman

- Certifierad kontrollansvarig

Vid nybyggnad och de flesta tillbyggnader krävs en certifierad kontrollansvarig av Byggnadsnämnden. Peter fungerar dessutom som byggteknisk rådgivare och bollplank på plats – innan och under själva bygget.

Kommer helst med så tidigt som möjligt in i själva projektet. Gärna redan vid ”första-skissen-mötet”. 

Din Arkitekt i Göteborg.

Har ditt eget hus blivit för trångt eller har du precis köpt ett nytt hus och funderar på en helt anpassad utbyggnad? Detta har blivit vår huvudinriktning, kräver lite mer av oss än att bygga ett nytt hus – eftersom man måste förhålla sig till det som redan finns. Här kan du läsa mer om hur vi skapar din helt unika arkitektritade tillbyggnad – vårt specialområde. Kanske en större tillbyggnad i gammal stil som fördubblar husets ytor? Eller kanske ett året-runt-uterum? Eller en nybyggnad av en funkisvilla, eller kanske föredrar du ett hus i klassisk stil, men med moderna inslag i stil och funktion?

Alltid arkitektritat av oss. Rutin med 20 års erfarenhet. Det handlar om hantverk – i alla led

Bygglov för tillbyggnad
Tillbyggnad hus i Göteborg

En nybyggnad av ett hus är kanske den största investering man gör i livet. Arkitektritat för dig som vill skapa ditt eget unika hus

Arkitekt i göteborg

Kostnadskalkyl & Kostnadsförslag

Du får en kostnadskalkyl redan vid “första-skissen-mötet”. När vi kommit igång får du avstämningar under hela resans gång. Till nästa steg får du ett kostnadsförslag från vår självständiga byggentreprenör. Vi har samlat hela kedjan i ett nytänkande totalprojekt HOUSE on demand med egna byggare och egen kontrollansvarig. 

Använd kontakt eller ring 0739 – 19 45 69 alternativt mail   Meddela alltid telefonnummer i ditt mail, du och vi har säkert lite frågor…