BYGGA VILLA MED ARKITEKT - FRÅN SKISS TILL FÄRDIGT HUS.

Arkitektritad villa – Klassiska former – version 2.0

Arkitektritat – Klassiska former – version 2.0

Arkitektritad villa från Bygglovsbutiken i Göteborg

Planerar ni att bygga villan i era drömmar, men väljer bort kataloghusen som ofta inte fungerar i praktiken med tomter som sluttar eller har knepiga mått? Då är en arkitektritad villa ett utmärkt val. Er villa finns inte ännu därför att ni själva är de enda riktiga specialisterna på det som ska bli ert nya hemma. Häng med på en resa med fem spännande och systematiska steg! Vi ritar, vi planerar och vi bygger – ofta med våra egna byggentreprenörer. För oss handlar det om att rita och att bygga arkitektritade lösvirkeshus med riktigt hantverk i alla led. Våra pedagogiska fem steg nedan visar hur vi arbetar – varje gång. Vi vill gärna använda klassiska former – ofta med en twist. (som du inte hittar hos kataloghustillverkare).

Ett aktuellt tips: I dessa tider kan det vara listigt att tänka till innan. Vi hjälper dig planera och ta fram bygglovsritningar på din villa med vår hjälp redan nu, själva bygget kanske du vill vara lite klurig och vänta till den nu så turbulenta tiden är över. 

Attefallshus är en annan form av nybyggnad av ett hus – men lite mindre… Har nu blivit en ny spännande del av vår verksamhet. Byggs alltid som ett komplement till ett befintligt hus, kanske för ett permanent boende, eller som ett gästhus eller en kanske  en ateljé. Vi ritar och bygger unika Attefallshus som passar in i den befintliga miljön och till tomtens topografi. Den nya byggnaden får inte vara ”en främmande fågel” i området som slumpmässigt är placerad på tomten. Alla hus vi ritar är unika. Den stora villan eller det mindre Attefallshuset. Vi ritar och planerar – alltid med samma omsorg om helheten.

Ett nytt klurigt sätt att tänka hus.

Vi vill tänka ”utanför boxen” och testar ibland att foga ihop flera olika mindre huskroppar på ett spännande sätt – ett smart sätt att utnyttja tomtens ofta udda former och mått! Här ett exempel där vi försöker följa naturen. 

Bygga villa med arkitekt i Göteborg

”Första-skissen-möte”

Det första steget är alltid ett kostnadsfritt ”första-skissen-möte” hos Bygglovsbutiken på Eklandagatan 14, i Göteborgs Centrum. Vi förutsätter naturligtvis att du äger tomten och vill se möjligheterna. Det finns en hel del att prata om, och vi kan nu tillsammans skissa på möjligheter.

Nu glömmer vi alla datorer, vi ska lyssna, gemensamt skissa fram grundläggande idéer med penna och papper, se nya möjligheter och lägga upp en vettig strategi att gå vidare. Vi har nu tillräckligt material så att ni kan få ett kostnadsförslag för arkitektarbetet. 

Arkitektritad nybyggnad

En "FÖRSTUDIE" - för nybyggnad - om du vill komma igång snabbt.

Ett tips från oss: Efter det kostnadsfria ”första-skissen-mötet” kan vi gå vidare med en professionell ”FÖRSTUDIE” där vi tar ett helhetsgrepp om projektet – allt baserat på skisserna från det första mötet. Vi kan sedan gå vidare till bygglovsritningarna med mer detaljerade planlösningar, fasader och tomtens utformning. ”FÖRSTUDIEN” innebär att vi t ex kan göra en mer principiell skissartad planlösning, kanske en volymstudie med en 3D-ritning på den troligen inte helt plana tomten och testa hur den planerade villan passar in i verkligheten.

Det riktigt smarta med ”FÖRSTUDIEN” är att vi har stor nytta av hela detta arbete när vi startar med bygglovsritningarna. Ännu smartare – du kan justera och påverka under hela resan.

NYTT! Vi har precis investerat i en 3D-skrivare så vi kan ”skriva ut” en minikopia av hela det tänkta huset med aktuella markförhålladen i en fysisk exakt modell. Ganska unikt…

Huset anpassas till tomten - som inte alltid är helt platt.

Bygglovsbutikens rutinerade arkitekter - i Göteborg - Eklandagatan 14

Vid det första mötet kommer ni att träffa minst två av oss samtidigt, Per Ekberg, Andreas Lindblom, Pontus Hedström och Egil Lundquist – alla rutinerade arkitekter i Göteborg. Först en genomgång av era önskemål och sedan kan vi gemensamt skissa på möjligheter när det gäller helheten av er arkitektritade villa. Ni får utförliga skriftliga priskalkyler för arkitektjobbet redan vid det första mötet. 

VIKTIGT! Kolla innan vårt möte med er kommun innan hur ni får byggaLokala regler, typ detaljplan och kunskaper om exakta tomtgränser och tomtens topografi (karta med höjdkurvor – en ”nybyggnadskarta” är nödvändig – förr eller senare) är grundläggande begrepp man alltid måste utgå ifrån. Annars riskerar man att det bara blir ett ”hitte-på-hus” som inte fungerar i verkligheten. Boka tid – Använd kontakt för ett kostnadsfritt ”första-skissen-möte” eller ring 0739 – 19 45 69 alternativt mail   Viktigt att du meddelar ditt telefonnummer i ditt mail – Vi ringer upp, vi har ofta lite frågor och brukar alltid skicka ett mail med de uppgifter vi måste ha innan mötet.

Vårt sinnrika system: Rita och bygga en arkitektritad villa i 5 smarta steg.

Steg 1-5 bygglov i Göteborg
Steg 1

- Visioner - Idéer- Skisser

Säkert har ni egna idéer och önskemål, kanske en egen planskiss eller en önskelista på det ni anser vara mycket viktigt. Finns det smartare totallösningar? Det är detta vi sysslar med – att göra allt så enkelt som möjligt och hitta självklara lösningar utan att det blir dyrare. Allt vi ritar och konstruerar i våra bygglovsritningar fungerar att bygga – en arkitektritad villa – på ett realistiskt och ekonomiskt vettigt sätt – ett helhetstänkande. Utvecklade skisser som vi gör tillsammans är den perfekta starten. 

Ett bra alternativ är att vi sedan startar en ganska omfattade förstudie för att sedan, om allt är OK gå vidare med bygglovsritningar.

Klassiska former, med en twist.
Steg 2

- Bygglovsritningar, planlösning och en viktig tvärsektionsritning.

Nu är det dags att köra igång CAD-programmet i datorn för att skapa bygglovsritningar på ditt nya arkitekthus. Utifrån det material som samlats ihop hittills; faktiska förutsättningar och dina önskemål gör vi ett mer utvecklat förslag med en mätbar skalenlig planlösning med alla rum och funktioner. En eller flera viktiga “tvärsektioner” lodrätt rakt genom huset ritas så att den bärande konstruktionen fungerar att bygga på ett optimalt sätt. Ni får i detta läge nu ett första förslag på er arkitektritade villa – en första avstämningsritning. Fundera och gör de justeringar ni vill, sedan går vi vidare utåt till husets fasader. 

Steg 3

- Alla fasaderna till din arkitektritade villa.

Under resans gång har det helt säkert diskuterats placering av fönster, fasadmaterial mm, och nu bör vi ha samlat tillräckligt material för att skapa ett fasadförslag. Allt det som gjorts tidigare påverkar husets tänkta exteriör, måttkedjorna finns redan med i planritningen och tvärsektionerna. Vår Arbetsmetod att starta med det bärande “skelettet” och succesivt gå utåt till fasaderna blir nu ganska självklar, det är ju precis så man gör när man bygger en villa i lösvirke ritad av oss arkitekter hos Bygglovsbutiken i Göteborg.  

Steg 4

- Bygglovsritningar och startbesked

Hela materialet samlas ihop och bygglovsansökan upprättas till kommunens handläggande bygglovsarkitekter. En formell bygglovsansökan med arkitektritade bygglovsritningar för huset består av:

 • Planlösning – husritning i skala 1:100 – alltid i CAD-format
 • Samtliga husfasader – i skala 1:100 i CAD-format
 • Minst en tvärsektionsritning (en lodrät genomskärning av huset) i skala 1:100
 • Situationsplan (var huset befinner sig på tomten) oftast skala 1:400, ritar vi in på en ”nybyggnadskarta” du bör beställa av kommunen. Vi ska också visa hur marknivåerna påverkas av huset, vi redovisar nivåerna på tomten “före och efter husbygget”
 • Själva ansökningsblanketten BYGGLOV som finns på er kommuns hemsida eller hos oss i butiken. Ska fyllas i personligen av den som söker bygglovet.
 • En lagstadgad licensierad Kontrollansvarig ska utses för bygget och en kontrollplan ska upprättas. Vi har tänkt på detta  – Peter Stranderman och Fredrik Jansson  – byggnadstekniker och samtidigt kontrollansvarig finns “inhouse”. Våra kontrollansvariga är också extra tekniskt/praktisk rådgivare under hela bygget.
 • Den formella ansökningen för bygglov till kommunen gör ni enklast digitalt – direkt till kommunen. Måste enligt lag göras av byggherren – Ni själva. (Vissa kommunen kräver att ni loggar in med Bank-ID). Enkelt. Bifoga bara det  ritningspaket vi har enats om i pdf-format som vi har tagit fram. Enkelt. Ring oss om ni får problem.
Steg 5

- Upphandling av själva bygget.

Bygglovsbutikens arkitektritade hus är designade efter era önskemål och byggs av riktiga hantverkare, bräda för bräda, för att ni ska få det drömhus ni önskar.

Vi har ett nära samarbete med våra byggare, som både ansvarar för fungerande konstruktionsritningar och bygger ert hus, helt i lösvirke på ett nytt modernt sätt. Allt baserat på våra bygglovsritningar som ligger till grund för tillverkningen av FKS –  En färdigkapad stomme.  

Alla reglar kommer färdigkapade, en dator har räknat ut hur man nyttjar byggmaterialet optimalt, och bäst av allt – det blir en betydande tidsvinst att snabbt att slippa såga alla balkar och reglar.

Om ni vill - Vi har egna byggare med totalentreprenad.

Fördelen med att bygga i lösvirke är att ni kan påverka ert bygge under hela resan. I vårt projekt HOUSE on demand har vi erfarna välutbildade snickare, som bygger med hög yrkesstolthet, kan ni känna er trygga hela vägen. Våra byggare arbetar främst med totalentreprenader av arkitektritade villor, dels för att förenkla för er men även för att effektivisera och förkorta byggtiden. Om ni själva vill jämföra med andra byggare var noga med att ta del av vår ”kravlista på byggare” ni kommer att få av oss vid första mötet. Denna har tagits fram för er egen skull så att ni ska känna säkerhet inför en stor investering. Det handlar om att byggentreprenören ska skriva rätt formella avtal och ha rätt utbildning, en trygg ekonomi och ha rätt försäkringar om något skulle hända. Hela kedjan för att bygga ett lösvirkeshus på ett effektivt och säkert sätt finns samlad i vårt totalprojekt för både dig som vill bygga nytt arkitektritat hus: HOUSE on demand.

Har ni önskemål om att t ex utföra en del av byggnationen själva eller är det inga problem att dela på entreprenaden. Naturligtvis kan ni också välja en egen byggentreprenör. Följ bara kravlistan och jämför med våra egna byggare. Välkomna att kontakta oss om ni vill bygga en villa med hjälp av en arkitekt från Bygglovsbutiken i Göteborgs Centrum.

Totalprojekt: arkitekt, byggare och byggkontroll

Innan vi startar med dina egna förutsättningar och dina egna idéer här en checklista du kommer att ha stor nytta av.
Vi brukar dessutom alltid skicka ett mail med “hemuppgifter” innan vi träffas för ett “första-skissen-möte” som sammanfattar checklistan nedan och ger lite extra konkret praktisk information om vägen framåt.

Några viktiga punkter innan vi startar med skisser och bygglovsritningar till din egen version av ett arkitektritat hus.

Här några av de frågor som kommer att bli aktuella under planerings-processen, tänk till redan nu! Flera av frågeställningarna nedan har inga självklara svar, utan detta bör vi diskutera ingående gemensamt under projektet. Därför – använd Checklistan med förnuft, är du osäker så gå istället vidare i listan. Vissa frågor kan kanske inte har något svar ännu, men ska ändå vara med i tankarna för ett bra resultat. Använd denna text mer som en kom-ihåg-lista, vi kommer att gå igenom och tydligt förklara det viktigaste när vi träffas i butiken. Vi kommer gemensamt att räta ut alla frågetecken.

1. Tomten

 • Kontrollera med kommunen att den aktuella tomten får bebyggas – en förutsättning.
 • Kontroll vilka eventuella begränsningar som finns i den viktiga detaljplanen för tomten/fastigheten. till exempel max tillåten byggyta mm. Det som kallas detaljplan är mycket viktigt. I vissa fall så finns inte denna detaljplan. Detta KAN vara positivt. 
 • Kolla t ex markhöjder, tillåten max byggnadshöjd, tillåten takvinkel mm.
 • Eventuella servitut som begränsar uppförande av byggnad på tomten?
 • Var ska huset placeras på tomten? Var ligger väderstrecken?
 • Tänk på väganslutningar och parkeringar. Plats för garage?
 • Var finns närmaste anslutning vatten och avlopp? El? 
 • Behövs mycket förberedande markarbeten? Dels för byggnaden, dels för omgivande ytor?
 • Sprängning? Hur ser marken ut?
 • Hur ser miljön i stort ut i området? Anpassa eget byggande till det som redan finns? Eller skapa något personligt? Detaljplanen kan ha viktig information du bör känna till.

2. Ekonomi

 • Kontroll av ägande lagfart, pantbrev.
 • Vad får bygget kosta? Vad ska prioriteras rent ekonomiskt?
 • Bankkontakter. Kolla olika alternativa lösningar med olika banker.
 • Pantbrev? Ordna byggkreditiv för själva byggtiden.
 • Kalkyl för boende, prata med banken! – Jämför med dagens boende
 • Vilka externa kostnader finns? Bygglovskostnader inklusive arkitekt och ibland konstruktör och övriga konsulter?
 • Anslutningsavgifter? Väganslutningsavgifter? Vatten och avlopp? Energi, uppvärmning?
 • Kostnadsförslag för arkitektarbetet får du av oss med en tydlig beskrivning av vad som ingår.

3. Dina egna önskemål för din arkitektritade villa

 • Inredd källare eller platta på mark? Torpargrund?
 • Trähus, lättbetong eller betong? Bygga i “lösvirke”?
 • Vilken ”stil” vill ni ha på huset? Gammaldags? Anpassat? Hypermodern funkisvilla? Leta gärna ”inspirationsbilder” på nätet!
 • Plan tomt eller sluttningstomt? Bygga i flera nivåer? Sprängning?
 • Fasadmaterial. Trä, puts, tegel? Blandat?
 • Större glaspartier?
 • Utvändigt takmaterial? Takpannor eller plåt?
 • Antal våningar? 1-plan, 1½-plan eller 2 plan? Vad säger kommunen?
 • Vilken sida bör vara entrésida? Extra ingångar?
 • Sammanbyggt eller separat garage eller carport?
 • Utvändiga ytor, hur är det nu? Hur ska det bli i huvudsak? Bergstomt, gräsmatta, asfalt, stenläggning?
 • Var är väderstrecken?
 • Antal personer i hushållet? Hur många sovrum?
 • Speciella önskemål om rumssamband?
 • Öppen eller separerad planlösning i bostaden?
 • Övergripande önskemål om kök, storlek, öppen lösning eller separat utrymme?
 • Extra rum? Hobbyrum? Gästrum? Kontor? Gym?
 • Badrum, Storlek? Antal? Badkar? Dusch?
 • Toaletter? Storlek? Antal?
 • Braskamin?
 • Tvättstuga, grovkök, vilken utrustning?
 • Separat klädkammare eller garderober?
 • Specialönskemål, t ex öppet upp till nock i delar av huset?
 • Frivilliga nivåskillnader t ex i vardagsrum?
 • Materialval invändigt? Golv, väggar innertak – rum för rum.
 • Balkonger, uteplatser, altaner?
 • Fundera på vilken uppvärmningsprincip som kan bli aktuell för huset. Vår byggnadstekniker och kontrollansvarige kan ge goda råd.

4. Husbygget. Upphandling m.m.

 • Förfrågningsunderlag. Vid större byggnation, ofta ett samarbete mellan arkitekt och brukare.
 • Totalentreprenad? Delad entreprenad eller egen regi?
 • Det handlar om att bestämma vem som ska göra vad! Måste beslutas tidigt i processen.
 • Utse licensierad Kontrollansvarig. Vi vill ha med Kontrollansvarig redan från början i processen.
 • Ta in offerter på bygget. Se också vårt eget Totalprojekt HOUSE on demand. Kontrollansvarig ingår.
 • Teckna färdigställandeförsäkringen, innebär att försäkringsbolaget garanterar att huset byggs färdigt även om entreprenören skulle gå i konkurs. Kontrollera att entreprenören har tecknat försäkringen (till husköparens förmån.)
 • En ansvarsutfästelse eller byggfelsförsäkring som tecknas av entreprenören, innebär att försäkringsbolaget ersätter större skador som uppstår på huset upp till tio år efter utförd slutbesiktning. Självrisk – 50% av gällande basbelopp.
 • Den kontrollansvarige ska anmäla till byggnadsnämnden när bygget är färdigställt genom att sända in ifyllda kontrollplaner. Du erhåller då ett slutbevis.
 • Då huset är färdigt ska en slutbesiktning utföras av en besiktningsman, för att reglera förhållandet till entreprenören. (Andra besiktningar kan äga rum under byggets gång och detta meddelar kommunen när du beviljas bygglov.)

Maila eventuella frågor till: