HOUSE on demand - nyckelfärdigt med totalentreprenad.

House on demand

HOUSE on demand – ett självständigt och nytänkande projekt för att bygga till ditt hus – eller att bygga helt ett nytt lösvirkeshus med modern teknik . Ett totalprojekt. Från idé till bygglov ända till ett färdigt hus – på riktigt. Vi har samlat ihop riktigt yrkeskunnande; de bästa för både tillbyggnad och nybyggnad; Bygglovsbutikens rutinerade arkitekter gör nyskapande husritningar och bygglovsritningar, vår samarbetspartner  HB Bygg AB är en erfaren byggentreprenör med inriktning på  professionella tillbyggnader och Byggperspektiv är certifierade kontrollansvariga för stora och små byggen. Specialföretag i projektsamarbete – allt detta för alla helt vanliga unika människor. En totalentreprenad  – ett skräddarsytt nyckelfärdigt hus.

Idéskiss House on demand

VI HAR INGA SÄLJARE - BARA SPECIALISTER.

TILLBYGGNAD AV HUS – Vår specialitet sedan många år:  Vi använder en helt manuell byggmetod, bygger i traditionellt ”lösvirke” – varje ny byggnadsdel måste manuellt anpassas till det befintliga husets mått och konstruktion – som inte alltid stämmer med äldre ritningar, allt nytt detaljanpassas på plats. Våra bygglovsritningar ska alltid följas, våra byggare och hantverkare – HB Bygg AB kompletterar helheten med en konkurrenskraftig prisnivå. Ni har naturligtvis möjlighet att träffa våra byggare redan tidigt i projektet – när vi gemensamt ritar huset. Det detta som vi står för:  HOUSE on demand – Hus på begäran.

NYBYGGNAD AV HUS: Vi vägrar vara som alla andra. Vi har inga färdiga hus på lagerhyllan. Vi ritar och bygger helt unika hus. Från början till slut. Det vi gör är modernt hantverk – i alla led. Vi kallar det totalentreprenad med ett helhetstänkande – i alla led. Det finns en underlig myt att arkitektritade hus skulle vara dyrare än kataloghus. Modulhus eller kataloghus har stora kostnader för marknadsföring, annonsering och administrativ personal. Väljer att man att bygga arkitektritat lösvirkeshus har man själv direktkontakt med arkitekt och byggare – inga mellanhänder. Bäst av allt – ni kan påverka hela tiden. Det är ju det som är det roliga. Ni bestämmer själva vad begreppet nyckelfärdigt ska innebära – just för er. Vi kan också hitta en byggentreprenör som uppfyller just era krav och önskemål.

Helt nya fristående hus i "lösvirke" bygger vi ofta med "färdigkapad stomme".

Fristående nybyggnad av hus: Färdigkapad husstomme innebär att bygget går avsevärt fortare än ett traditionellt lösvirkeshus samtidigt som man behåller flexibiliteten som man aldrig får i ett traditionellt kataloghus. Principen att tillverka husstommen med tillverkning av de ingående reglarna och balkarna kan liknas vid en utprintad 3D-modell av ett hus. Men mycket större…  

Med stombyggsatser erhålls en enklare, kortare och mer kostnadseffektiv byggprocess. De frigör tid till byggaren på plats samt minskar virkesspill till ett minimum.

Fristående nybyggnad av hus

Välj vår totalentreprenad!

Våra byggentreprenörer har en väl utvecklad rutin hur man bygger hus på detta nya sätt, ni väljer själva hur huset ska utrustas i alla detaljer. Ni kommer själva att få besluta det mesta, alltid i samråd med arkitekt och byggentreprenör och det är ju det som är poängen med att bygga i lösvirke…

Steg 1

- Arkitekt

Bygglovsbutiken arkitekter

Bygga? Här startar du:

Bygglovsbutiken Arkitekter i Göteborg har genom åren satt en ny standard främst för tillbyggnader av hus. Vi har en arbetsmetod i fem smarta steg för att skapa en ny helhet. Det ursprungliga huset och tillbyggnaden i en naturlig förening. Eller planerar ni att bygga helt nytt hus som inte liknar kataloghus? Kanske en totalentreprenad? Helt säkert arkitektritat! Kontakta oss för ett första möte!  Eller titta in till oss för inspiration! Eklandagatan 17 vid Korsvägen. tel  0739-19 45 69. Arkitekter: Per Ekberg, Andreas Lindblom eller Pontus Hedström. Du kommer att träffa två av oss samtidigt vid ”första-skissen-mötet”. Därefter när ritningarna börjar bli klara – en naturlig fortsättning: Vi träffar nu gemensamt nu våra byggentreprenörer och ni kan få ett kostnadsförslag på hela byggprojektet – ofta en nyckelfärdig totalentreprenad. Både tillbyggnader och nybyggnader av unika villor

Steg 2

- Byggentreprenör

HB Bygg AB

Tillbyggnader med totalentreprenad. 

”Totalentreprenad innebär att byggentreprenören ansvarar för byggprojektering, byggarbete, material och samtliga avtal med underleverantörer.”

HB Bygg AB är ett företag med lång erfarenhet av tillbyggnader och taklyft i Göteborg med omnejd. Med 27 anställda snickare i självständiga arbetslag erbjuds en totalentreprenad tillsammans med välrenommerade partners som vi haft långvarigt samarbete med. Med lång erfarenhet och kompetens kan vi hjälpa er i ett tidigt stadium med praktiska tankar och idéer. Genom platsbesök där vi kan diskutera fram de bästa och mest kostnadseffektiva lösningarna. I en totalentreprenad kan vi även hjälpa till med med formella detaljerade konstruktionsritningar och beräkningar utöver baskonstruktionen från Bygglovsbutiken, om myndigheterna kräver detta. Förvänta dig öppenhet och raka besked. 
Instagram:  hbbyggab

Steg 3

- Byggkontroll

Byggperspektiv AB

Bygglagstiftningen föreskriver att vid större tillbyggnader måste byggnadens ägare (byggherren) anlita en objektiv certifierad kontrollansvarig som ska bistå byggherren så att alla nödvändiga kontroller görs enligt Plan- och bygglagen.

Byggperspektiv AB  i Göteborg (Peter Stranderman och Fredrik Jansson) är en oberoende konsultgrupp som arbetar med byggkontroll och besiktningar, är certifierade kontrollansvariga enligt BBR –  Boverkets Byggregler.

Byggperspektiv arbetar helt fristående, arbetet baseras på lång erfarenhet och bygglagstiftningen. För att slutresultatet för ett byggprojekt ska bli så bra som möjligt är det viktigt att Kontrollansvarig (KA) blir delaktig redan i ett tidigt skede. Byggperspektiv arbetar med många skilda uppdragsgivare med allt från tillbyggnader till planering och nybyggnad av hela bostadsområden.