Taklyft eller påbyggnad

Ett taklyft är egentligen ett nybygge och samtidigt en utbyggnad på en känd plats – ovanpå det befintliga huset!

En påbyggnad av en våning är ett alternativ till en ”vanlig” utbyggnad i markplan som du hittar här:  Tillbyggnad hus

Kan man bygga till huset – uppåt? I praktiken dubbla husets yta? Att bygga på en våning är tekniskt och tillståndsmässigt en utmaning, du bör först kontakta din kommun, det kan finnas begränsningar i max tillåten byggnadshöjd i det som kallas detaljplanen. Sedan kontaktar du oss för mer ännu mer information.  För att komma framåt på ett effektivt sätt brukar vi starta med att vi skickar ett förberedande “taklyftsmail” med lite hemuppgifter där vi kan förklara hur det fungerar. Därefter bokar vi ett “första-skissen-möte” speciellt för taklyft eller påbyggnad av en våning, vi ska ju hitta den lösning som fungerar bäst för den befintliga huskonstruktionen.  Vår princip för att rita ett taklyft är precis samma som för en traditionell tillbyggnad med de fem logiska stegen fram till färdigt hus. Våra bygger alltid våra påbyggnader i ”lösvirke” eftersom inga hus är 100% raka och vinkelräta. Vi kan anpassa den nya våningen även i praktiken. Våra byggare vet var de praktiska problemen brukar uppstå med taklyft – och löser helheten på plats ofta i samarbete med erfarna konstruktörer. Bilderna nedan visar två helt olika principer hur man bygger på sitt hus med en våning. Tänk bara på att påbyggnaden inte är viktigast. Det är alltid den färdiga helheten. Allt ska fungera ihop.

Först en speciell typ av påbyggnad och samtidigt en utbyggnad där det tidigare var ett garage. Ett generationsboende i nyfunkisstil.

Förebild på huset innan taklyft / påbyggnad

Ett hus från 1970-talet. Hela den undre våningen renoverades. Det unika med huset är att vi här gjorde en ”vanlig” tillbyggnad som ersatte ett lägre befintligt garage i bildens vänsterkant. Över hela huset byggde vi sedan ett ytterligare plan för boende. Det blev ett tvåfamiljshus – ett generationsboende.

Huset har fått ett helt nytt liv med taklyft / påbyggnad

Det blev ett helt nytt hus, med en ny karaktär som smälter in i den bohusländska miljön. Allt byggt i lösvirke – bräda för bräda så att vi får en sammanhållen helhet.

Taklyft eller påbyggnad

Bilden nedan - ett mer klassiskt taklyft.

Det fanns rätt tekniska förutsättningar i det befintliga huset, de gamla takstolarna togs bort, in med ett nytt förstärkt golv i övre plan och nya takstolar. Kommunen kunde godkänna en något högre byggnadshöjd än tidigare. Det blev ett 1½-planhus som passar in i omgivningarna och gav massor med extra utrymme.

Kontakta oss för ett “taklyftsmail” med mer information. En påbyggnad kan ibland vara ett väl så vettigt alternativ till en ”vanlig” utbyggnad. 

Hur med arkitektritat taklyft och påbyggnad