MINDRE BYGGNAD UTAN BYGGLOV - max 15 kvm

Bygglov för tillbyggnad för hus i Göteborg

Attefallstillbyggnad - med bygganmälan.

Två vanliga frågor om bygglovsbefriade tillbyggnader:

Får jag bygga ut huset utan bygglov? 
Ja. Upp till max 15 kvm. Nu kallas det för bygganmälan – men det är i praktiken i stort sett samma sak som bygglov. Din kommun kan möjligen hantera bygganmälan lite snabbare.

Krävs kompletta husritningar på hela huset?
Alltid. Precis samma ritningar som för en bygglovsansökan. Helheten ska redovisas på ett professionellt sätt. 

Bygglovsbutikens arkitekter hjälper er ta fram nya ritningar på det som krävs av din kommun, hela huset ska redovisas – naturligtvis inklusive den nya delen ni bygger till. – Planer, tvärsektion med baskonstruktion och alla fasader. Vi startar med skisser som vi alltid gör tillsammans, inga datorer, bara byggkunskap, fantasi, penna och papper räcker långt för ett bra resultat för att gå vidare till nästa steg; de mer exakta CAD-ritade formella husritningarna för en bygganmälan. Det är exakt samma ritningar som för en vanlig bygglovsansökan. Enda praktiska skillnaden är att ni nu får öka husets yta på tidigare “förbjuden” mark. Vi hjälper er hela vägen med ritningar för din Bygganmälan, även kallad Attefallstillbyggnad.

Ett tips i dessa lite oroliga tider; Du kanske inte behöver bygga till huset just nu, men planera och ta fram ritningar på din utbyggnad med vår hjälp redan nu! 

Planerar ni en tillbyggnad större än 15 kvm? – då krävs formellt byggnadslov av din kommun. Se Tillbyggnad HusDetta behöver inte vara krångligt, bara följ våra fem smarta steg. 

Om ni vill: Våra egna självständiga byggare kan senare också ta fram ett kostnadsförslag för själva bygget – inklusive både jobb och material – ofta en totalentreprenad.

Boka tid för ett kostnadsfritt "FÖRSTA-SKISSEN-MÖTE"

Använd kontakt eller ring 031 – 81 12 00 alternativt mail Viktigt att ni meddelar telefonnummer, vi har ofta en del frågor. Ni får ett mail med ”hemuppgifter” direkt. Vi har öppet som vanligt även i dessa virustider men försöker hålla nere antalet möten. Ofta räcker det med ett enda möte, med max 4 deltagare – resten fixar vi via mail eller telefon.

Starten med skisser - för att se den kommande helheten.

Vi startar alltid med att vi gemensamt skissar fram en lösning som passar behoven och samtidigt passar in i sammanhanget. Det är viktigt att ni tar med dina gamla ritningar på huset och mailar utvändiga bilder på hela huset i god tid innan mötet. Ni får ett kostnadsförslag på arkitektarbetet vid skissmötet efter vi har förklarat hur ett utbyggnadsprojekt går till med de olika stegen från skiss till färdigt hus. (Titta gärna på CHECKLISTAN längst ner så att du tänker på allt inför din bygganmälan.)

Inför bygglov skissar vi på tillbyggnaden tillsammans.

Bygganmälan för ”Attefallstillbyggnad”

För att redovisa för kommunen hur det kommer att se ut ritas hela husets plan, alla befintliga hela fasader som förändras, alltså enligt bygglagstiftningen inte bara den nya utbyggnaden. Dessutom ska en genomskärning (tvärsektion) som beskriver konstruktionen redovisas, där anger vi isoleringsvärde (u-värde) för de olika byggnadsdelarna i den nya delen som ska ökas ut och bli större.

Vi ska också redovisa var på tomten din tillbyggnad är placerad, så beställ en gärna en färsk skalenlig karta från din kommun på er egen fastighet redan nu! (Brukar kallas “Enkel Nybyggnadskarta” och kan beställas av din kommun i pdf-format).

Ny Planritning för HELA huset

I exemplet på bilden kunde vi skapa ett större kök genom att helt enkelt flytta ett badrum från det befintliga huset till utbyggnaden. Detta är ett exempel på att även en mindre utbyggnad kan i vissa fall vara mycket effektiv, om man tänker “utanför boxen” och skapar en delvis ny planlösning. En helhetslösning.

Vår logik: Vi tänker alltid från inre bärande konstruktion - utåt till nya optimala fasader.

En smart och för oss självklar metod för att bygga till huset till en ny komplett helhet med bygglov. Troligen är det äktheten och ärligheten i detta koncept med en helhetssyn som ger goda omdömen och nöjda kunder – år efter år. Som ett avgörande steg i konceptet finns nu en ny möjlighet: Ni kan få ett kostnadsförslag på hela byggentreprenaden snabbt genom våra egna självständiga byggare i vårt nya totalprojekt HOUSE ON DEMAND. 

Ett hett tips: Läs igenom de fem stegen nedan – kolla sedan gärna på CHECKLISTAN i slutet – så att ni får med allt som ni tycker är viktigt. Vägen till målet är det vi sysslar med – varje dag.

Vi gör alltid en fullständig planlösning av villan, inklusive tillbyggnad.

Ny tvärsektionsritning med baskonstruktion.

En vertikal genomskärning, som brukar kallas en tvärsektion av huset är precis lika viktig som planlösningen, här med en viktig baskonstruktion till din bygganmälan och till byggarna.

Tillbyggnad i Göteborg, Tvärsektion och konstruktionsförslag

Nya byggregler.

Från juli 2014 är det möjligt att bygga till huset utan bygglov, max 15 kvm med en Bygganmälan. Kommunerna lovar en snabbare handläggningstid än en vanlig bygglovsansökan. En bygganmälan är i praktiken samma sak som tidigare med bygglovsansökan förutom att ni nu får bygga till på s.k. “prickmark”. (en tidigare begränsning av vissa delar av detaljplanerat område.)

Ritningar och goda råd kommer ni att behöva ändå för er bygganmälan för er Attefallstillbyggnad för att kunna komma igång och naturligtvis för er egen del, så att det går att bygga på rätt sätt. 

Fasadritningar på tillbyggnaden och det befintliga huset

När vi ritar tillbyggnader så krävs det också att vi ritar alla hela fasader som förändras. I de flesta fall blir det 3 hela nya fasader som ska redovisas till kommunen, här några exempel:

Tillbyggnad max 15 kvm

En ny helhet

Eftersom vi CAD-ritar även det ursprungliga husets nya nu uppdaterade plan och fasader så blir ritningen inte bara blir kulisser, utan fungerar som ett faktaunderlag för att kunna bygga till huset på ett praktiskt och ekonomiskt sätt. Du har säkert märkt att vi ritar alla projekt inifrån det bärande skelettet ut till de synliga fasaderna – aldrig någonsin tvärt om.

Bygglovsritning för tillbyggnad på max 15kvm

Bygganmälan

Själva den mer formella ansökningen för din bygganmälan gör du enklast digitalt till kommunen – direkt till din kommun. (vissa kommunen kräver att ni loggar in med Bank-ID). Bara bifoga det ritningspaket i pdf-format som vi har tagit fram.

Kostnadsförslag från byggare

Om ni vill så går det färdiga ritningsmaterialet från din Bygganmälan nu till vår byggentreprenör och ni får ett kostnadsförslag för både jobb och material till den nya utbyggnaden  Allt finns i vårt totalprojekt HOUSE ON DEMAND. Ni ska naturligtvis jämföra med andra byggare, för er egen skull – se bara till att de uppfyller en väl utarbetad ”kravlista för byggare” som ni kan få av oss.

DEN KOMPLETTA CHECKLISTAN FÖR MINDRE TILLBYGGNADER

Innehåller några viktiga punkter att tänka på innan vi startar med ritningarna för er egen “Bygganmälan för Startbesked”. Vi  skickar ett mail med några enkla “hemuppgifter” innan vi träffas för ett “första-skissen-möte” som sammanfattar checklistan nedan och ger ytterligare praktisk information om vägen framåt.

Ring 031 – 81 12 00  eller maila   

Läs gärna igenom denna Checklistan för mindre tillbyggnader nedan –  med förnuft.

Förberedelser innan start – nästan samma som för en vanlig bygglovspliktig utbyggnad.

Fotografera hela huset. Alla fasader- helt hela, tomten, idéer – allt det ni tycker är viktigt, bilderna bör ni maila till oss innan vårt första möte. Plocka fram alla gamla ritningar som redan finns på fastigheten, helst i vanligt pappersformat. Vi behöver plan- sektions- och fasadritningar av nuläget för att kunna konstruera framtiden. Om du inte har några ritningar, prova med din kommuns arkiv, i de flesta fall har kommunen rätt information. Kontrollmät helst också husets nuvarande verkliga utvändiga huvudmått i det våningsplan som ska byggas ut, dvs alla fasadlängder så kan vi justera eventuella fel i din gamla ritning. Gamla ritningar har dessutom en förmåga att vara lite felaktiga jämfört med idag…Justera gärna direkt på den gamla pappersritningen ev nya väggar eller andra ändringar.

1. Kommunens regelverk för mindre utbyggnader av befintliga hus. Attefallstillbyggnader max 15 kvm utbyggnad.

Kontrollera med din kommun hur ni får bygga ut den aktuella byggnaden! 

 • VIKTIGT! Kontrollera nu vilka eventuella begränsningar som finns i det som kallas kommunens ”detaljplan”. I vissa områden finns ingen detaljplan. Detta KAN vara en fördel.
 • Åt vilket håll får/vill ni bygga till? 
 • Har tomten redan maximalt utnyttjad när det gäller max tillåten byggnadsyta på tomten? Hur mycket får du bygga ut? I de flesta fall får ni alltid bygga till 15 kvm enligt ”Attefallsreglerna”
 • Får man bygga till närmare tomtgräns än 4,5 meter?  Detta kan skilja mellan olika områden. Brukar fungera med grannens medgivande för dessa mindre än 15 kvm tillbyggnader.

2. Budget för tillbyggnaden

 • Vad får bygget av tillbyggnaden kosta? Kontakta oss gärna, efter hundratals tillbyggnader har vi ett grepp om den verkliga prisbilden och hur kostnaderna är fördelade. Kanske ett snack med banken innan vårt möte?
 • Kostnadsförslag för ritningsarbetet får du av oss med en beskrivning av exakt vad som ingår. Viktigt att ni tänker huset i sin helhet, inte bara utbyggnaden som ligger i fokus just nu.

3. Planering av utbyggnaden – Önskemål & funderingar

 • Finns aktuella ritningar på den befintliga byggnaden?  VIKTIGT! Stämmer ritningen med verkligheten idag? Kontrollmät helst också husets verkliga utvändiga huvudmått, dvs alla fasadlängder så kan vi justera eventuella fel er gamla ritning. 
 • Det finns inga ritningar… Då behövs kanske en helt ny uppmätningsritning? Vi har en manual hur du mäter, ni klarar detta själva! Bara kontakta oss för mer information.
 • Hur ska grunden på den nya delen byggas?  Torpargrund eller ”platta på mark”? Vi kan ge goda råd.
 • tillbyggnaden ovan mark: Trästomme, lättbetong eller betong? En blandning?
 • Kan befintliga väggar rivas, om det skulle behövas? Kolla bärande väggar. Vi bör kunna se på ritningen vilka väggar som är bärande och som man därför bör undvika att förändra för mycket.
 • Fasadmaterial? Trähus, puts, tegel? Blandat?
 • Takmaterial? plåt, betongpannor? Lyssna på våra råd!
 • Stora nya glaspartier?
 • Nya rumsfunktioner? Speciella önskemål om nya rumssamband?
 • Vilka nya funktioner ska in? I befintlig del? I den nya delen? Vissa rum kanske ska byta funktioner?
 • Nya uteplatser, terrasser, kanske med utvändiga trappor??

4. Själva bygget. Upphandlingen av din tillbyggnad

 • Använd de nya färdiga ritningarna som förfrågningsunderlag. Entreprenadform? Det handlar om att bestämma vem som ska göra vad !  Se även vårt eget  TOTAL- projekt HOUSE on demand
 • Utse ansvarig byggare och eventuellt kontrollansvarig. Er kommun avgör från fall till fall om licensierad kontrollansvarig behövs.
 • Ta gärna del av vår KRAVLISTA på byggare som vi har tagit fram för din trygghet. Ni får denna vid vårt första möte. Det handlar om att byggaren ska uppfylla en del krav som vi ställer – för din skull.
 • Tidplaner och budget. Diskutera med byggare Startdatum/slutdatum bör bestämmas. 

Med er information ritar och bygger vi din Attefalls tillbyggnad. Anpassade husritningar från arkitekt med egna byggare.

Maila gärna eventuella frågor om mindre utbyggnader till:  eller ring 031-811200