Tillbyggnad - med bygglov

Arkitekten i Göteborg med en unik helhetssyn på tillbyggnader - en specialitet.

Större hus genom en smart utbyggnad?  -  Vi ritar och planerar för byggnadslov i fem väl beprövade steg. För oss är det självklart att rita hus på samma självklara sätt som man bygger hus; den bärande konstruktionen först - de synliga yttre fasaderna sist. Ett ny helhet i några listiga steg framåt. I praktiken - ett helt nytt hus. Här är vår unika berättelse där vi vill visa så tydligt vi bara kan hur vi arbetar med den finurliga vägen framåt - till den färdiga tillbyggnaden. Vi visar också flera exempel på hur helheten blev i verkligheten - med bygglovsritningar från oss till en ansökan om byggnadslov - på riktigt.

Vi börjar med att samla viktig information inför bygglovet.

För att sedan bara lyssna på alla era önskemål... 

Allt ritande och kreativt planerande skapas tillsammans med era egna förutsättningar och önskemål - på ett naturligt och logiskt sätt. Resultatet av de kompletta bygglovsritningarna för en permanentbyggd tillbyggnad blir ett nytt större uppgraderat helhetsdesignat hus som fungerar att både bygga och att bo i – till en rimlig kostnad. Efter nu snart 20 år med över 600 tillbyggnader har detta blivit Bygglovsbutikens specialområde! Det vi gör dagligen är vi ganska ensamma om: Rita och bygga till hus - på riktigt. Design, konstruktion och nu ofta själva byggentreprenaden.

En helhetssyn med egna byggare: Bygglovsbutiken har egna rutinerade proffsbyggare i vårt projekt HOUSE on demand som snabbt kan lämna ett kostnadsförslag på hela byggentreprenaden som tål att jämföras inkl byggmaterial. Allt baserat på bygglovsritningarna och era egna önskemål. Jämför gärna med andra kvalificerade byggare. Tillsammans ställer vi höga krav.

Efter mer än 600 tillbyggnader I Göteborg av hus genom åren har detta blivit något av Bygglovsbutikens specialitet!

Boka tid för ett kostnadsfritt möte för tillbyggnad hos oss!

Bygglovsbutikens arkitektkontor finns mitt i centrum av Göteborg - Eklandagatan 14 vid Korsvägen, där får ni ett kostnadsfritt första-skissen-möte. Boka en tid - Använd kontakt eller ring 031 - 81 12 00 alternativt mail info@bygglovsbutiken.se . Viktigt att du meddelar ditt telefonnummer i ditt mail. Vi ringer upp, vi har ofta lite frågor och en massa information om hur man gör med både bygglov och själva bygget. Vi gör en plan hur vi kan komma vidare på bästa sätt. 

Ni kommer att träffa minst två av oss samtidigt,  Per Ekberg,  Andreas Lindblom, Sophie Hjertqvist eller Pontus Hedström - alla erfarna och erkända husbyggnadsarkitekter. Innan mötet får ni ett mail med några viktiga "hemuppgifter" som handlar om huset i dagsläget -  viktigt för oss att veta - så att det går att planera det som ska bli i framtiden. Allt måste bli på riktigt, även våra skisser, därför viktigt med rätt information redan från början. Vi avslutar alltid vårt första-skissen-möte med att ni får ett kostnadsförslag för det fortsatta arbetet med bygglovsritningar mm för er utbyggnad av huset.

Boka tid för ett kostnadsfritt tillbyggnadsmöte hos oss på Bygglovsbutiken i Göteborg!

Vår logik: Vi tänker alltid från inre bärande konstruktion - utåt till nya optimala fasader. 

En smart och för oss självklar metod för att bygga till huset till en ny komplett helhet med bygglov. Troligen är det äktheten och ärligheten i detta koncept med en helhetssyn som ger goda omdömen och nöjda kunder – år efter år. Som ett avgörande steg i konceptet finns nu en ny möjlighet: Ni kan få ett kostnadsförslag på hela byggentreprenaden snabbt genom våra egna självständiga byggare i vårt nya totalprojekt HOUSE ON DEMAND. Ett hett tips: Läs igenom de fem stegen nedan - kolla sedan gärna på CHECKLISTAN i slutet - så att ni får med allt som ni tycker är viktigt. Vägen till målet är det vi sysslar med - varje dag.

Eller tänker ni en mindre ”Attefallstillbyggnad” som inte behöver bygglov?

Om ni planerar en något till ytan mindre utbyggnad av huset, se tillbyggnad max 15 kvm med det som kallas bygganmälan. Tänk bara på att det krävs exakt samma ritningar som för att vanligt bygglov. 

Eller är kanske planerna att bygga på en våning?

Har ni tankar att bygga på en våning, se taklyft eller påbyggnad. Även här krävs fullständiga bygglovsritningar och ett smart konstruktionstänkande.

VÅRA FEM KLURIGA STEG FÖR ATT BYGGA TILL HUSET:

Bygglov Tillbyggnad - tillbyggnad hus - Arkitekt Göteborg

STEG 1 - ER EGEN INFORMATION INFÖR ETT KOSTNADSFRITT “FÖRSTA-SKISSEN-MÖTE”

 • Kolla med er kommuns bygglovsenhet vad ni får göra! Kräv kommunen på ett konkret svar om vad som är formellt tillåtet att göra när ni vill öka bostadens ytor!  Gäller både fritidshus och permanenthus. Kommunens aktuella detaljplan är viktig att ta hänsyn till. Be att få ut en kopia från kommunen.
 • Ta fram tidigare gjorda ritningar på huset och fastigheten och kontrollera hur det stämmer med dagens verklighet. Om ni inte har några ritningar prova med er kommuns arkiv. Där bör finnas äldre bygglovsritningar som vi kan ha nytta av.
 • Fotografera huset både utvändigt och invändigt! Samtliga utvändiga fasader! Maila bilder till oss - skicka 10 - 15 bilder. Det är viktigt att veta hur det ser ut idag - för att kunna utforma det som ska bli. 
 • Tänk visionärt! Har ni egna önskemål och idéer? Ni har säkert massor. Ska vi vara ärliga så handlar det ju också om en klok investering - att höja husets värde om ni någon gång vill sälja huset...
 • Kanske ett tidigt snack med banken för att få en aktuell koll på de egna ekonomiska ramarna?

Första-skissen-mötet

Under första-skissen-mötet är alla våra datorer helt bannlysta, vi lyssnar, vi skissar och använder all vår tekniska erfarenhet och arkitektkompetens att hitta den lösning som fungerar bäst i varje specifikt fall. Det finns inga standardlösningar, inga genvägar om allt ska fungera. Tänk på att all er information och era önskemål är viktiga för slutresultatet vid en utbyggnad! Vi avslutar med att ni får ett realistiskt kostnadsförslag för det fortsatta arbetet. 

Bygglov Tillbyggnad - tillbyggnad hus - Arkitekt Göteborg - Skiss

STEG 2 - NY PLANLÖSNING OCH NY TVÄRSEKTIONSRITNING - ALLTID HELA HUSET.

Start projekt BYGGLOV i "skarpt läge"

Våra genomtänkta skisser leder nu fram till ett CAD-ritat förslag baserat på det material som hittills har samlats ihop. En genomtänkt helt uppdaterad planlösning inför framtiden och  - precis lika viktigt: En måttsatt tvärsektion lodrätt rakt genom tillbyggnaden så att det befintliga huset och den nya delen fungerar ihop. Tillräcklig invändig takhöjd är en viktig faktor, en fungerande konstruktion är en annan. Regler för tillgänglighet måste vi noga följa där detta blir aktuellt. (handikappsregler). 

Detta är en logisk start med planen och konstruktionen - allt ritas både horisontellt och vertikalt. En vertikal tvärsektion av tillbyggnaden ritas först helt utan yttre synliga fasadväggar, så att funktioner och konstruktion fungerar i sin helhet och så att nya husvolymer verkligen passar ihop med det som redan finns. 

Bygglov Tillbyggnad - tillbyggnad hus - Arkitekt Göteborg - planlösning

Bygglov Tillbyggnad - tillbyggnad hus - Arkitekt Göteborg - vanlig fasad

STEG 3 - HELA HUSETS FASADER RITAS OCH UPPDATERAS

 - Nu helhetstänkande med den nya tillbyggnaden av huset

Den uppgraderade och mer omfattande planlösningen samt den nya tvärsektionen ligger nu till grund för hela husets nya yttre fasader. Under resans gång har det helt säkert diskuterats placering av t ex nya fönster, fasadmaterial mm, och nu finns tillräckligt material för att skapa ett fasadförslag för alla yttre synliga delar av huset som förändras.

Bygglov Tillbyggnad - tillbyggnad hus - Arkitekt Göteborg - vanlig fasad

Nu blir det självklart varför man alltid ritar inifrån husets konstruktion och skelett “utåt” till fasaderna när man bygger till ett hus.

Det är ju så man gör när man bygger hus! Det blir absolut inga ”kulisser”  – allt fungerar ihop och tillbyggnaden blir på detta sätt en naturlig självklar del av huset. En säker lösning för ett korrekt resultat. Vi ritar ”bygglovsritningar på riktigt”, inte bara för kommunens godkännande...

Vi tänker lite längre. Allt ska fungera i verkligheten. Både att bo i och att bygga på ett korrekt och kostnadseffektivt sätt.

Bygglov Tillbyggnad - tillbyggnad hus - Arkitekt Göteborg - steg 3 fasad

STEG 4 - FORMELL BYGGLOVSANSÖKAN FÖR EN UTBYGGNAD

En bygglovsansökan ska bestå av en skriftlig ansökan och formella professionella bygglovsritningar, alltid med måttsatta huvudmått och en genomtänkt konstruktion. Den nu större byggnadens planlösning ska redovisas tydligt, alla de hela fasader som förändras (det brukar bli minst 3 nya kompletta fasader, alltså inte bara den delen som ni bygger till). Dessutom ska en lodrät tvärsektionsritning med en genomskärning redovisas vid ansökan om bygglov för tillbyggnad för att förklara konstruktionen och alla höjdmått. I de flesta fall ritar vi också en utförlig baskonstruktion för de nya byggnadsdelarna i den del du vill bygga till. Allt anpassas sedan till den befintliga konstruktionen av huset. Det är helheten som räknas - allt ska fungera som ett nytt större hus.

Inga kulisser.  Allt ska vara på riktigt.  Anpassat.

Vi ritar inte bara för att du ska få ett formellt bygglov. Det ska gå att bygga också. Inte riktigt samma sak i verkligheten.

Bygglov Tillbyggnad - tillbyggnad hus - Arkitekt Göteborg - bygglovsansökan

Er kommun kräver vid ansökan om bygglov också att hela det nya, nu lite större husets mått redovisas på en situationsplan (en karta oftast i skala 1:400). Brukar kallas “enkel nybyggnadskarta” i de flesta kommuner.

Kartan kan ni oftast beställa i pdf-format på kommunens egen hemsida, ange bara aktuell fastighetsbeteckning.

Det nya till ytan nu större huset ska läggas in på kartan så att det framgår att förändringarna med tillbyggnaden av huset håller sig inom detaljplanens gränser.

Vid mer komplicerade och större tillbyggnader är det viktigt att byggentreprenören tillsammans med erfaren konstruktör tar fram konstruktionen, dels för att kunna bygga och dels för att kommunen ofta kräver detta vid ansökan om bygglov. Själva konstruktionen får aldrig bli en pappersprodukt till kommunen - allt ska vara på riktigt. Anpassat till huset! 

STEG 5 - HUSBYGGET - KANSKE MED VÅRA EGNA BYGGARE? JÄMFÖR GÄRNA!

Efter bygglovet kommer den kanske viktigaste delen: Själva bygget!

Ni kan snabbt få ett kostnadsförslag på tillbyggnaden av huset av våra egna byggare - både för jobb och byggmaterial, allt är naturligtvis baserat på våra bygglovsritningar. I praktiken är det ofta mer än själva utbyggnaden som ska byggas eller byggas om. Vid större förändringar kräver lagen en certifierad kontrollansvarig för ert kommande bygge. Det är er kommun som bestämmer när detta behövs. Vi har Peter Stranderman från Strandermangruppen "inhouse", en fristående kontrollansvarig byggnadstekniker som dessutom kan vara till stor hjälp med sin byggerfarenhet och kontakter med de flesta kommuner.

Hela kedjan “från en tanke till bygglov till ett färdigt hus” är samlad i ett nytt totalprojekt med inbyggd trygghet: HOUSE on demand

En nytänkande smart entreprenadform med arkitekt, byggentreprenör och certifierad byggkontroll där vi hanterar hela utbyggnaden från idé, bygglovsritningar och bygglov, själva byggnationen ända fram till byggprojektets slut - en färdig tillbyggnad och ett större och uppgraderat hus! Jämför gärna med andra byggare - se bara till att ni får kostnadsförslag baserat på samma material: De nu kompletta Bygglovsritningarna med vår baskonstruktion

Bygglov Tillbyggnad - tillbyggnad hus - Arkitekt Göteborg - totalentreprenad

Nu snart 20 års erfarenhet av bygglov och tillbyggnader

Med hundratals utbyggnader runt Göteborg bakom oss har givit oss en ganska bra uppfattning om hur mycket en ny del av huset kostar att bygga och hur kostnaderna fördelas mellan jobb och material. 

Säkert vill ni jämföra med andra byggare för att kunna göra en rättvis jämförelse. För alla våra kunders skull har vi tagit fram en enkel men viktig ”din kravlista på byggare” som ni får av oss redan vid "första-skissen-mötet". Tanken är att ni ska känna säkerhet inför en stor investering. Vi vill att byggentreprenörer ska använda rätt formella avtal, alla inblandade ska ha yrkesbevis som visar tillräckliga kunskaper i byggande och gällande regelverk.

En totalentreprenad? Länkar:
Totalprojekt HOUSE on demand

TILLBYGGNAD av huset - en CHECKLISTA FÖR DITT BYGGLOV

TILLBYGGNAD av huset - en CHECKLISTA FÖR DITT BYGGLOV

Innan vi startar med våra olika steg för att komma framåt på ett effektivt sätt:

Ett tips - här några viktiga punkter att tänka på innan starten med bygglovsritningarna för er egen ansökan om byggnadslov.  Inför första-skissen-mötet får ni ett mer anpassat mail med några enkla “hemuppgifter” som sammanfattar checklistan nedan och ger ytterligare praktisk information om en säker väg framåt.

Ring 031 - 81 12 00  eller maila  info@bygglovsbutiken.se  butik/kontor Eklandagatan 14 i Göteborg - vid Korsvägen

TILLBYGGNAD av huset - en CHECKLISTA FÖR DITT BYGGLOV

1. Kommunens regelverk för bygglov - detaljplanen

Kontrollera med kommunen hur ni får bygga till huset! Detta bör ni göra innan första mötet, det brukar räcka med ett telefonsamtal till kommunen. Ni bör veta fastighetsbeteckningen när ni ringer. Beställ också en detaljkarta avsedd för tillbyggnad, brukar kallas ENKEL nybyggnadskarta. Det är i stort samma regler om ni vill bygga till ett fritidshus eller ett permanenthus.

 • VIKTIGT! Kontrollera nu vilka eventuella begränsningar som finns i det som kallas kommunens "detaljplan". I vissa områden finns ingen detaljplan. Detta KAN vara en fördel.
 • Får ni t ex höja yttertaket eller bygga på en våning?
 • Begränsad tillåten takvinkel? Begränsad “byggnadshöjd”? Begränsad nockhöjd? Bilden nedan förklarar begreppen.
 • Åt vilket håll får huset växa? Finns “prickmark” där man bara undantagsvis får bygga?
 • Har tomten redan maximalt utnyttjad när det gäller max tillåten byggnadsyta på tomten? Hur mycket får ni bygga ut huset?
 • Får man bygga till närmare tomtgräns än 4,5 meter?  Detta kan skilja mellan olika områden.

2. Kostnader för att bygga till huset - gör en budget

 • Vad får den nya delen du bygger till huset kosta? Kanske det befintliga huset behöver ändras? Viktigt att ni tänker huset i sin helhet, inte bara utbyggnaden som ligger i fokus just nu. Kontakta oss gärna, efter hundratals tillbyggnader har vi ett grepp om den verkliga prisbilden och hur kostnaderna är fördelade. Kanske ett snack med banken innan vårt möte?
 • Vad ska prioriteras rent ekonomiskt? Funktioner? material? exteriör? En totalentreprenad? Tänk egna behov - samtidigt som en investering. (här kräver lite eftertanke, mycket går hand-i-hand)

3. Planering av din tillbyggnad för ditt bygglov.

 • Finns aktuella ritningar på den befintliga byggnaden?  VIKTIGT! Stämmer nuvarande ritningar med verkligheten idag? Kontrollmät helst också husets verkliga utvändiga huvudmått, dvs alla fasadlängder så kan vi säkra eventuella fel på din gamla ritning. 
 • Det finns inga ritningar... Då behövs kanske en helt ny uppmätningsritning? Vi har en manual hur ni mäter, ni klarar säkert detta själva!  Kontakta oss gärna för mer information.
 • Den nya delen - Funderar ni på uppvärmd källare, torpargrund eller "platta på mark" i utbyggnaden? Tre olika sätt att bygga till huset - själva grunden som allt står på... 
 • tillbyggnaden ovan mark: Trästomme, lättbetong eller betong? En blandning?
 • Kan befintliga väggar rivas, om det skulle behövas? Kolla bärande väggar. Vi bör kunna se på ritningen vilka väggar som är bärande och som man därför bör undvika att förändra för mycket.
 • Den nya tänkta delen: Är det en plan tomt eller en sluttningstomt?
 • Sprängning? Behövs detta? Hur ser marken ut?
 • Ska utbyggnadens design anpassas till den befintliga byggnaden? Eller ska helheten förändras? 
 • Fasadmaterial? Trähus, puts, tegel? Blandat?
 • Takmaterial? plåt, betongpannor? Lyssna på våra råd!
 • Behöver ni tilläggsisolera hela det befintliga huset? Kanske ny fasad även på hela den befintliga byggnaden?
 • Kanske större nya glaspartier?
 • Nya rumsfunktioner i huset? Speciella önskemål om nya rumssamband i samband med tillbyggnaden?
 • Vilka nya funktioner ska in? I befintlig del? I den nya delen? Vissa rum kanske ska byta funktioner?
 • Nya uteplatser, terrasser, kanske med utvändiga trappor??

4. Upphandlingen av din utbyggnad, kanske en totalentreprenad

 • Använd de nya färdiga bygglovsritningarna som förfrågningsunderlag. Entreprenadform? Det handlar om att bestämma vem som ska göra vad!  Ta in offerter på hela utbyggnaden. Se även länken med vårt projekt HOUSE on demand, där våra byggare i de flesta fall vill göra en Totalentreprenad. Vi skickar gärna ut våra byggare när vi kommit en bit på vägen med ritandet.
 • Utse ansvarig byggare och kontrollansvarig. Er kommun avgör från fall till fall om licensierad kontrollansvarig behövs. Vi har egen kontrollansvarig inhouse i projekt HOUSE on demand.
 • Ta gärna del av vår KRAVLISTA på byggare som vi har tagit fram för er säkerhet. Ni får denna vid vårt första möte.
 • Tidplaner och budget. Diskutera med byggare.
 • Teckna färdigställandeförsäkring eller bankgaranti, innebär att försäkringsbolaget garanterar att huset byggs färdigt även om entreprenören skulle gå i konkurs. Kontrollera att entreprenören har tecknat försäkringen (till husägarens förmån.)
 • Den kontrollansvarige ska anmäla till byggnadsnämnden när bygget är färdigställt genom att sända in ifylld kontrollplan. Du erhåller då ett slutbevis.

Vårt helhetstänkande i fem trygga och logiska steg kommer att kunna hjälpa er hela vägen när ni vill bygga ut huset med ett godkänt bygglov.

Från skisstadiet till arkitektritade bygglovsritningar och till slut ett färdigt hus - kanske byggda av våra egna byggentreprenörer . Maila gärna eventuella frågor om tillbyggnader till: info@bygglovsbutiken.se eller ring 031-811200 för att boka tid för ett "första-skissen-möte".