Tillbyggnad - Hur man bygger ut ett hus till en ny högre standard.

Arkitektkontoret i Göteborg med en unik metod - tillbyggnader i fem smarta steg.

- Först en genomtänkt byggkonstruktion och samtidigt en helt ny uppdaterad planlösning med hela husets viktiga funktioner och nya rumssamband! Därefter kommer det mer spännande - exteriören med de mer kreativa delarna - fönster och fasader som kan ge ett helt eller delvis nytt utseende på huset.

Det riktiga sättet att rita hus är på samma självklara sätt som man bygger hus; den inre bärande konstruktionen först - de synliga yttre fasaderna sist. Allt i fem listiga steg. Det handlar om att göra rätt från början för ett slutresultat som ska bli bättre än alla förväntningar. Ibland får man tänka lite "utanför boxen"...

Vi börjar med att lyssna - allt ritande och kreativt planerande skapas tillsammans med era egna önskemål - på ett naturligt och logiskt sätt. Resultatet av de kompletta bygglovsritningarna blir ett nytt och större helhetsdesignat hus som fungerar att både bygga och att bo i – till en rimlig kostnad. Efter mer än 600 tillbyggnader av hus genom åren har detta blivit något av Bygglovsbutikens specialitet!

Om ni vill: - Bygglovsbutiken har nu egna byggare som snabbt kan lämna ett kostnadsförslag på hela byggentreprenaden inkl material, konstruktion och själva bygget. Allt baserat på bygglovsritningarna och era egna önskemål.

Bygglovsbutikens arkitektkontor finns mitt i centrum av Göteborg - Eklandagatan 14 vid Korsvägen, där får ni ett kostnadsfritt första-skissen-möte. Boka tid! Använd kontakt eller ring 031 - 81 12 00 alternativt mail info@bygglovsbutiken.se . Ni kommer att träffa både Per Ekberg och Andreas Lindblom - bägge erfarna och erkända husbyggnadsarkitekter. Ritarbetet är genomtänkt och systematiskt - innan mötet får ni några viktiga "hemuppgifter" som handlar om huset idag -  viktigt för oss att veta så att det går att planera det som ska bli i framtiden.

Bygg till huset med professionella bygglovsritningar.

Ett finurligt system med fem enkla steg nedan innebär att man alltid utgår från det befintliga husets nuvarande bärande “skelett” med mått och konstruktion eftersom det påverkar utbyggnadens planerade konstruktion och design. Allt hänger ihop på ett systematiskt sätt och bildar ett nytt större riktigt genomtänkt hus. Slutsatsen är att den nya större kompletta helheten alltid är viktigare än den nya utbyggnaden.

Troligen är det äktheten och ärligheten i detta koncept som ger goda omdömen och nöjda kunder – år efter år. Som ett avgörande steg i konceptet finns nu en ny möjlighet: Ni kan få ett kostnadsförslag på hela byggentreprenaden snabbt genom egna självständiga byggare i vårt nya totalprojekt HOUSE ON DEMAND. Ett hett tips:  läs igenom de fem stegen nedan - kolla sedan gärna på CHECKLISTAN i slutet - så att du får med allt som du tycker är viktigt.

Men först: Kanske tänker ni en mindre ”Attefallstillbyggnad” utan bygglov?

Om ni planerar en något till ytan mindre utbyggnad av huset, se tillbyggnad max 15 kvm med det som kallas bygganmälan. Tänk bara på att det krävs exakt samma ritningar som för att vanligt bygglov. 

Eller är planerna att bygga på en våning?

Har ni tankar att bygga på en våning, se taklyft eller påbyggnad. Även här krävs fullständiga ritningar för bygglov och ett smart konstruktionstänkande.

FEM SMARTA STEG FÖR ATT BYGGA TILL HUSET:

STEG 1 - ER EGEN VIKTIGA INFORMATION INFÖR ETT KOSTNADSFRITT “FÖRSTA-SKISSEN-MÖTE”

Använd kontakt: eller ring 031 - 81 12 00 alternativt mail info@bygglovsbutiken.se

A. Innan mötet – Ta fram tidigare gjorda ritningar på huset och fastigheten och kontrollera hur det stämmer med dagens verklighet. Om ni inte har några ritningar prova med er kommuns arkiv. Där bör finnas äldre bygglovsritningar som vi kan ha nytta av.

B. Kolla med er kommuns bygglovsenhet vad ni får göra! Kräv kommunen på ett konkret svar om vad som är formellt tillåtet att göra när ni vill öka boytorna på huset!

C. Fotografera huset både utvändigt och invändigt! Samtliga utvändiga fasader! Maila bilder till oss - skicka 10 - 15 bilder. Det är viktigt att veta hur det ser ut idag, för att kunna utforma det som ska bli. 

D. Tänk visionärt! Har ni egna önskemål och idéer? Ni har säkert massor...  Checklistan  i slutet kan säkert vara till hjälp.  

E. Kanske ett tidigt snack med banken för att få en aktuell koll på de egna ekonomiska ramarna?

F. Under första-skissen-mötet är alla datorer helt bannlysta, vi lyssnar, vi skissar och använder all vår erfarenhet att hitta den lösning som fungerar bäst i varje specifikt fall. Det finns inga standardlösningar, inga genvägar om allt ska fungera. Tänk på att all er information och era önskemål är viktiga för slutresultatet! Ni får nu ett kostnadsförslag på bygglovsritningarna. När vi är överens startar vi igång vårt gemensamma projekt:

till steg 2 för din tillbyggnad - planlösningen - på riktigt

STEG 2 - NY PLANLÖSNING OCH NY TVÄRSEKTIONSRITNING - ALLTID FÖR HELA HUSET.

Projektstart: Professionella skisser leder fram till ett CAD-ritat förslag baserat på det material som hittills har samlats ihop. En genomtänkt helt uppdaterad planlösning inför framtiden och måttsatta tvärsektioner lodrätt rakt genom huset så att den gamla och den nya konstruktionen fungerar ihop. Detta är en logisk start med planen och konstruktionen - allt ritas både horisontellt och vertikalt. Det kompletta nya huset ritas alltså helt utan yttre synliga fasadväggar, så att funktioner och konstruktion fungerar i sin helhet. På detta sätt kan man enkelt göra eventuella justeringar redan i ett tidigt skede.

STEG 3 - HELA HUSETS FASADER RITAS OCH UPPDATERAS - Nu med den nya delen av huset du vill bygga till.

Under resans gång har det helt säkert diskuterats placering av t ex nya fönster, fasadmaterial mm, och nu finns tillräckligt material för att skapa ett fasadförslag för alla yttre synliga delar av huset som förändras. Den uppgraderade och mer omfattande planlösningen samt den nya tvärsektionen ligger nu till grund för hela husets nya yttre fasader. 

Nu blir det självklart varför man alltid ritar inifrån husets konstruktion och skelett “utåt” till fasaderna. Det är ju så man gör när man bygger hus! Det blir absolut inga ”kulisser”  – allt fungerar ihop och utbyggnaden blir på detta sätt en naturlig självklar del av huset. Vi ritar ”bygglovsritningar på riktigt”, inte bara för kommunens godkännande...Vi tänker lite längre. Allt ska fungera i verkligheten. Både att bo i och att bygga på ett vettigt sätt.

STEG 4 - FORMELL BYGGLOVSANSÖKAN FÖR EN UTBYGGNAD

En bygglovsansökan ska bestå av en skriftlig ansökan och formella professionella bygglovsritningar, alltid med måttsatta huvudmått och en genomtänkt konstruktion. Den nu större byggnadens planlösning ska redovisas tydligt, alla de hela fasader som förändras (det brukar bli minst 3 nya kompletta fasader, alltså inte bara den nya tillbyggnaden). Dessutom ska en lodrät tvärsektionsritning med en genomskärning redovisas för att förklara konstruktionen och alla höjdmått. I de flesta fall ritar vi också en principkonstruktion till byggentreprenörerna för de olika byggnadsdelarna i den del du vill bygga till. Allt ska detta ska redovisas i skala 1:100. En egen byggentreprenör kan också ta fram formella konstruktionsritningar inför nästa steg, som kallas startbeskedet, vi gör ett utförligt faktaunderlag på bygglovsritningarna.

Er kommun kräver också att hela det nya nu lite större husets mått redovisas på en situationsplan (en karta oftast i skala 1:400). Brukar kallas “enkel nybyggnadskarta” i de flesta kommuner. Kartan kan du oftast beställas i pdf-format på kommunens egen hemsida, ange bara aktuell fastighetsbeteckning. Det nya till ytan större huset ska läggas in på kartan så att det framgår att förändringarna med tillbyggnaden av huset håller sig inom detaljplanens gränser.

STEG 5 - HUSBYGGET MED VÅRA EGNA BYGGARE. JÄMFÖR GÄRNA!

Efter bygglovet kommer den kanske viktigaste delen: Själva bygget! Med referenser från tidigare kunder och egna erfarenheter har vi nu en egen självständig professionell byggentreprenör i Göteborg med omnejd. Med våra egna byggare kan du snabbt få ett kostnadsförslag på utbyggnaden av huset, både för jobb och byggmaterial, allt är naturligtvis baserat på våra bygglovsritningar. Vid större förändringar kräver lagen en certifierad kontrollansvarig för ert kommande bygge. Det är er kommun som bestämmer när detta behövs. Hela kedjan “från en tanke till ett färdigt hus” är samlad  i ett nytt totalprojekt med inbyggd trygghet: HOUSE on demand. En nytänkande smart entreprenadform med arkitekt, byggentreprenör och certifierad byggkontroll där vi hanterar hela utbyggnaden från idé, bygglovsritningar, själva byggnationen ända fram till byggprojektet är klart, ett färdigt större hus!

Med hundratals utbyggnader runt Göteborg bakom oss har givit oss en ganska bra uppfattning om hur mycket en ny del av huset kostar att bygga och hur kostnaderna fördelas mellan jobb och material. 

(Säkert vill ni jämföra med andra byggare för att kunna göra en rättvis jämförelse. Vi har tagit fram en ”kravlista på byggare” som ni får av oss under projektet. Tanken är att ni ska känna säkerhet inför en stor investering. Vi vill att alla byggentreprenörer ska använda rätt formella avtal och ha rätt utbildning, ha en stabil ekonomi med rätt försäkringar om något händer.)

Länkar:
Totalprojekt HOUSE on demand

CHECKLISTA FÖR TILLBYGGNAD

Några viktiga punkter att tänka på innan starten med bygglovsritningarna för er egen Bygglovsansökan för att bygga ut huset med mer ytor. Ni får alltid ett anpassat mail med några enkla “hemuppgifter” innan vårt “första-skissen-möte” som sammanfattar checklistan nedan och ger ytterligare praktisk information om vägen framåt.

Ring 031 - 81 12 00  eller maila  info@bygglovsbutiken.se  butik/kontor Eklandagatan 14 i Göteborg - vid Korsvägen

Vissa frågor i checklistan kan kanske inte besvaras ännu, men är ändå bra att ha med i tankarna redan från början så att de inte glöms bort.

1. Fastigheten - kommunens regelverk

Kontrollera med kommunen hur ni får bygga till huset! Detta bör ni göra innan första mötet, det brukar räcka med ett telefonsamtal till kommunen. Ni bör veta fastighetsbeteckningen när ni ringer.

 • VIKTIGT! Kontrollera nu vilka eventuella begränsningar som finns i det som kallas kommunens "detaljplan". I vissa områden finns ingen detaljplan. Detta KAN vara en fördel.
 • Får ni t ex höja yttertaket eller bygga på en våning?
 • Begränsad tillåten takvinkel? Begränsad “byggnadshöjd”? Begränsad nockhöjd? Bilden nedan förklarar begreppen.
 • Åt vilket håll får huset växa? Finns “prickmark” där man bara undantagsvis får bygga?
 • Har tomten redan maximalt utnyttjad när det gäller max tillåten byggnadsyta på tomten? Hur mycket får ni bygga ut?
 • Får man bygga till närmare tomtgräns än 4,5 meter?  Detta kan skilja mellan olika områden.
 • Behövs mycket markarbeten? Dels för byggnaden, dels för omgivande ytor.

2. Ekonomin runt ditt projekt att bygga till huset.

 • Vad får den nya delen du bygger till kosta? Kanske det befintliga huset behöver ändras? Viktigt att ni tänker huset i sin helhet, inte bara utbyggnaden som ligger i fokus just nu. Kontakta oss gärna, efter hundratals tillbyggnader har vi ett grepp om den verkliga prisbilden och hur kostnaderna är fördelade. Kanske ett snack med banken innan vårt möte?
 • Vad ska prioriteras rent ekonomiskt? Funktioner? material? exteriör? (här kräver lite eftertanke, mycket går hand-i-hand)
 • Kostnadsförslag för bygglovsritningarna för din bygglovsansökan får ni av oss vid första mötet och en beskrivning av exakt vad som ingår.

3. Planering av tillbyggnadsprojektet med dina önskemål och funderingar

 • Finns aktuella ritningar på den befintliga byggnaden?  VIKTIGT! Stämmer nuvarande ritningar med verkligheten idag? Kontrollmät helst också husets verkliga utvändiga huvudmått, dvs alla fasadlängder så kan vi justera eventuella fel din gamla ritning. 
 • Det finns inga ritningar... Då behövs kanske en helt ny uppmätningsritning? Vi har en manual hur ni mäter, ni klarar säkert detta själva!  Kontakta oss gärna för mer information.
 • Den nya delen - Funderar ni på uppvärmd källare, torpargrund eller "platta på mark" i utbyggnaden? Tre olika sätt att bygga till huset - själva grunden som allt står på... 
 • tillbyggnaden ovan mark: Trästomme, lättbetong eller betong? En blandning?
 • Kan befintliga väggar rivas, om det skulle behövas? Kolla bärande väggar. Vi bör kunna se på ritningen vilka väggar som är bärande och som man därför bör undvika att förändra för mycket.
 • Den nya tänkta delen: Är det en plan tomt eller en sluttningstomt?
 • Sprängning? Behövs detta? Hur ser marken ut?
 • Ska tillbyggnadens design anpassas till den befintliga byggnaden? Eller ska helheten förändras? 
 • Fasadmaterial? Trähus, puts, tegel? Blandat?
 • Takmaterial? plåt, betongpannor? Lyssna på våra råd!
 • Behöver ni tilläggsisolera hela det befintliga huset? Kanske ny fasad även på hela den befintliga byggnaden?
 • Kanske större nya glaspartier?
 • Nya rumsfunktioner i huset? Speciella önskemål om nya rumssamband?
 • Vilka nya funktioner ska in? I befintlig del? I den nya delen? Vissa rum kanske ska byta funktioner?
 • Nya uteplatser, terrasser, kanske med utvändiga trappor??

4. Själva bygget. Upphandlingen av bygget

 • Använd de nya färdiga bygglovsritningarna som förfrågningsunderlag. Entreprenadform? Det handlar om att bestämma vem som ska göra vad!  Ta in offerter på hela utbyggnaden. Se även vårt eget TOTAL- projekt HOUSE on demand Vi skickar gärna ut våra byggare när vi kommit en bit på vägen med ritandet.
 • Utse ansvarig byggare och kontrollansvarig. Er kommun avgör från fall till fall om licensierad kontrollansvarig behövs. 
 • Ta gärna del av vår KRAVLISTA på byggare som vi har tagit fram för din trygghet. Ni får denna vid vårt första möte.
 • Tidplaner och budget. Diskutera med byggare.
 • Teckna färdigställandeförsäkring eller bankgaranti, innebär att försäkringsbolaget garanterar att huset byggs färdigt även om entreprenören skulle gå i konkurs. Kontrollera att entreprenören har tecknat försäkringen (till husköparens förmån.)
 • Den kontrollansvarige ska anmäla till byggnadsnämnden när bygget är färdigställt genom att sända in ifylld kontrollplan. Du erhåller då ett slutbevis.
 • Maila eventuella frågor till: info@bygglovsbutiken.se