Tillbyggnad av hus

Arkitektkontoret med en smart metod i 5 steg för tillbyggnader, som alltid fungerar!

Vi löser bygglovsritningen, byggkonstruktion och alla de nya rumssambanden först! Alltid tillsammans med dig - på ett logiskt och självklart sätt!

Därefter kommer det kanske mer spännande att rita in - de mer synliga delarna med fönster och fasader som kan ge ett helt eller delvis nytt utseende på huset. Resultatet blir ett nytt och större helhetsdesignat hus som fungerar att både bygga och att bo i – till en rimlig kostnad. Efter mer än 600 tillbyggnader av hus genom åren har detta blivit något av Bygglovsbutikens specialitet!

Vårt arkitektkontor finns mitt i centrum av Göteborg - Eklandagatan 14 vid Korsvägen. där får du ett kostnadsfritt första-skissen-möte. Du bör absolut boka tid någon vecka innan mötet. Använd kontakt eller ring 031 - 81 12 00 alternativt mail info@bygglovsbutiken.se 

Bygglovsritningar anpassade till tillbyggnad och hus

När du bygger till ett hus krävs alltid bygglov eller bygganmälan. Tillbyggnaden måste alltid anpassas till det befintliga huset och detta är ibland klurigare att projektera än ett helt nytt hus. Man måste på alla sätt ta hänsyn till det som redan finns och lösa hur det befintliga huset ska fungera ihop med den nya delen.

Bygglovsritningar som höjer husets trivsel och fungerar i verkligheten.

Vi ritar och konstruerar helheten, allt sker i flera logiska steg så att det blir på riktigt. Vi ritar bygglovsritningar som fungerar i praktiken och förbättrar husets funktioner och ekonomiska värde. Tillbyggnaden ska vara en klok investering - på alla tänkbara sätt. Vi kallar det "arkitektritat för helt vanliga unika människor". 

Vår metod för tillbyggnader

Vår metod i fem steg nedan innebär att vi utgår från det befintliga husets nuvarande “skelett” med mått och konstruktion eftersom det påverkar tillbyggnadens planerade konstruktion och design. Allt hänger ihop på ett systematiskt sätt och bildar ett nytt större riktigt genomtänkt hus. Slutsatsen är att det kompletta huset alltid är viktigare än den nya utbyggnaden.

Troligen är det äktheten och ärligheten i detta koncept som ger oss goda omdömen och nöjda kunder – år efter år. Som sista steg i konceptet finns nu en ny möjlighet: Ni kan få ett kostnadsförslag på hela byggentreprenaden snabbt genom våra egna självständiga byggare i vårt nya totalprojekt HOUSE ON DEMAND.

En ”Attefallstillbyggnad” utan bygglov?

Om du planerar en något mindre tillbyggnad av ditt hus, se tillbyggnad max 15 kvm med bygganmälan. Tänk bara på att det krävs exakt samma ritningar som för att vanligt bygglov. 

BYGGA PÅ EN VÅNING?

Har du tankar att bygga på en våning, se taklyft eller påbyggnad. Även här krävs fullständiga ritningar och ett smart konstruktionstänkande.

5 SMARTA STEG FÖR EN LYCKAD TILLBYGGNAD AV DITT HUS:

STEG 1 - BOKA KOSTNADSFRITT “FÖRSTA-SKISSEN-MÖTE”

Använd kontakt: eller ring 031 - 81 12 00 alternativt mail info@bygglovsbutiken.se

A. Innan vårt möte – Ta fram tidigare gjorda ritningar på fastigheten och kontrollera hur det stämmer med dagens verklighet. Om du inte har några ritningar prova med din kommuns arkiv.

B. Kolla med din kommuns bygglovsenhet vad du får göra! Kräv kommunen på ett konkret svar om vad som är formellt tillåtet att göra när du vill bygga till huset!

C. Fotografera huset både utvändigt och invändigt! Samtliga utvändiga fasader! Maila bilder till oss - skicka 10 - 15 bilder. Vi har stor nytta av att veta hur det ser ut idag, för att kunna utforma det som ska bli. 

D. Tänk visionärt! Har du egna önskemål och idéer? Du har säkert massor, vi lyssnar på dig. Ställ frågor så svarar vi! Vår checklista för tillbyggnader kan säkert vara till hjälp.  

E. Kanske ett tidigt snack med banken för att få en aktuell koll på de egna ekonomiska ramarna?

F. Under första-skissen-mötet är våra datorer helt bannlysta, vi lyssnar, vi skissar och använder all vår erfarenhet att hitta den lösning som fungerar bäst i varje specifikt fall. Det finns inga standardlösningar, därför inga genvägar om allt ska fungera. Tänk på att all er information och era önskemål är viktiga för slutresultatet! Nu har vi kommit så långt att vi kan lämna ett kostnadsförslag på bygglovsritningarna. Vi är noga med att hålla ett öga på totalekonomin - själva byggkostnaderna, ofta finns det enkla sätt att hålla ner denna del - om man gör rätt från början…

Gå nu vidare till steg 2 för din tillbyggnad - planlösningen

STEG 2 - NY PLANLÖSNING OCH NY TVÄRSEKTIONSRITNING FÖR HELA HUSET.

Nu startar vi projektet på riktigt i form av ett detaljerat CAD-ritat förslag baserat på det material vi har samlat ihop hittills, då blir det en genomtänkt helt uppdaterad planlösning och måttsatta tvärsektioner lodrätt rakt genom huset så att den gamla och den nya konstruktionen fungerar ihop. En logisk start med planen och konstruktionen på huset både horisontellt och vertikalt, naturligtvis gäller det både den gamla och den nya tillbyggnaden. Nu ritar vi det kompletta huset helt utan yttre synliga fasadväggar, så som det ska fungera i framtiden. På detta sätt kan vi enkelt göra eventuella justeringar redan i ett tidigt skede.

STEG 3 - HELA HUSETS FASADER RITAS - Nu med TILLBYGGNADEN Av huset.

Under resans gång har vi helt säkert diskuterat placering av t ex nya fönster, fasadmaterial mm, och vi har nu tillräckligt material för att skapa ett fasadförslag för alla yttre synliga delar av huset som förändras. Den uppgraderade och mer omfattande planlösningen samt den nya tvärsektionen, ligger nu till grund för husets hela nya yttre fasader. 

Nu blir det självklart varför vi alltid ritar inifrån husets konstruktion och skelett “utåt” till fasaderna. Det är ju så man gör när man bygger hus! Vi ritar absolut inga ”kulisser” – allt hänger ihop och utbyggnaden blir på detta sätt en naturlig självklar del av huset. Detta blir en ny helhet - ”bygglovsritningar på riktigt”, inte bara för kommunens godkännande.

STEG 4 - FORMELL BYGGLOVSANSÖKAN med bygglovsritningar.

En bygglovsansökan ska bestå av en skriftlig ansökan och formella professionella bygglovsritningar, alltid med måttsatta huvudmått och en genomtänkt konstruktion. Den nu större byggnadens planlösning  ska redovisas tydligt, alla de hela fasader som förändras (det brukar bli minst 3 nya kompletta fasader, alltså inte bara den nya tillbyggnaden). Dessutom ritar vi en viktig lodrät tvärsektionsritning med en genomskärning som visar och förklarar konstruktionen. I de flesta fall gör vi också en principkonstruktion till byggentreprenörerna för de olika byggnadsdelarna i den del du vill bygga till. Allt ska detta ska redovisas i skala 1:100. Vår egen byggentreprenör kan också ta fram formella konstruktionsritningar inför nästa steg, som kallas startbeskedet, vi gör ett utförligt faktaunderlag på bygglovsritningarna.

Din kommun kräver också att vi redovisar tillbyggnaden av huset på en situationsplan (en karta oftast i skala 1:400). Brukar kallas “enkel nybyggnadskarta” i de flesta kommuner. Kartan kan du oftast beställas i pdf-format på kommunens egen hemsida, du anger bara din fastighetsbeteckning. Vi lägger senare in det nu lite större huset på kartan så att det framgår att förändringarna med tillbyggnaden av huset håller sig inom detaljplanens gränser.

STEG 5 - HUSBYGGET. VI HAR EGNA BYGGARE. JÄMFÖR GÄRNA!

Efter bygglovet kommer den kanske viktigaste delen: Själva bygget! Med referenser från våra tidigare kunder och våra egna erfarenheter har vi nu en egen självständig professionell byggentreprenör i Göteborg med omnejd. Med våra egna byggare kan du snabbt få ett kostnadsförslag på tillbyggnaden av huset, både för jobb och byggmaterial, allt är naturligtvis baserat på våra bygglovsritningar. Vid större utbyggnader kräver lagen en certifierad kontrollansvarig för ditt kommande bygge. Det är din kommun som bestämmer när detta behövs. Vi har samlat hela kedjan “från en tanke till ett färdigt hus” med möjligheter i ett nytt totalprojekt med inbyggd trygghet: HOUSE on demand

En nytänkande smart entreprenadform med arkitekt, byggentreprenör och certifierad byggkontroll där vi hanterar hela utbyggnaden från idé, bygglovsritningar, själva byggnationen ända fram till byggprojektet är klart, ett färdigt större hus!

Vad kostar det att bygga till huset - med byggjobb och material?

Med hundratals utbyggnader runt Göteborg bakom oss har vi ganska bra uppfattning om hur mycket en tillbyggnad kostar att bygga och hur kostnaderna fördelas mellan jobb och material. Vi vet var man kan spara pengar genom att välja rätt konstruktion och rätt material redan från början. 

Gör rätt från början och kapa kostnader!

Tänk dig en trestegsraket: (1) Allt startar redan vid vårt första möte med att uppskatta ett mycket ungefärligt pris per kvm boyta. Efter att ha tagit del av ert material under “första-skissen-mötet” kan vi ge en mycket grov uppskattning, som baseras på erfarenheter från de flera hundra tillbyggnader vi gjort runt Göteborg genom åren. Ett bra sätt att komma närmare sanningen är att efter startat vårt ritprojekt “i skarpt läge” med de olika steg du läst ovan, i nästa skede (2) skicka ut vår byggentreprenör för att diskutera tillbyggnaden och era övriga praktiska önskemål. Våra byggare har nu fått detaljerade bygglovsritningar och kan räkna lite mer anpassat kostnadsförslag för det ni vill ha utfört. Ni får nu ett kalkylpris som är anpassat just för er tillbyggnad. (3) Om kalkylpriset är OK så går vår byggare vidare med ett mer exakt kostnadsförslag, baserat på husritningar, aktuella förutsättningar och era mer konkreta och personliga önskemål.

Våra Byggare TÅL ATT JÄMFÖRAS.

Säkert vill ni jämföra med andra byggare för att kunna göra en rättvis jämförelse. Vi har tagit fram en ”kravlista på byggare” som ni får av oss under projektet. Tanken är att ni ska känna säkerhet inför en stor investering. Vi vill att alla byggentreprenörer ska använda rätt formella avtal och ha rätt utbildning, ha en stabil ekonomi med rätt försäkringar om något händer.

Länkar:
Checklista tillbyggnad med tips att tänka på
Totalprojekt HOUSE on demand