Tillbyggnad - max 15 kvm

Vanliga frågor om mindre tillbyggnader

Får jag bygga till huset utan bygglov? 
Ja. Upp till max 15 kvm.

Krävs kompletta husritningar?
Alltid. Precis samma ritningar som för en bygglovsansökan.

Det ska vara ritningar på hela huset, naturligtvis inklusive den nya delen du bygger till. – Planer, tvärsektion med konstruktion och alla fasader. Vi startar med skisser som vi alltid gör tillsammans, inga datorer, bara byggkunskap, fantasi, penna och papper räcker långt för ett bra resultat för att gå vidare till nästa steg; de mer exakta nya husritningarna.

Bygganmälan med ett startbesked krävs formellt för mindre tillbyggnader om du ska bygga till huset utan bygglov och detta kan hanteras snabbare av kommunen. Det är exakt samma ritningar som för en vanlig bygglovsansökan som ska redovisas till din kommun. Enda praktiska skillnaden är att du nu får göra tillbyggnad på tidigare “förbjuden” mark. Vi hjälper dig med ritningar för din Bygganmälan, även kallad Attefallstillbyggnad. 

Boka tid

Använd kontakt eller ring 031 - 81 12 00 alternativt mail info@bygglovsbutiken.se

Planerar du en utbyggnad större än 15 kvm – då krävs formellt bygglov av din kommun. Se Tillbyggnad Hus. Detta behöver inte vara krångligt, bara följ våra fem logiska steg. 

Tillbyggnaden börjar med en skiss

Vi startar alltid med att vi gemensamt skissar fram en lösning som passar behoven och samtidigt passar in i sammanhanget. Det är viktigt att du tar med dina gamla ritningar på huset och maila utvändiga bilder på hela huset i god tid innan mötet.

Bygganmälan för ”Attefallstillbyggnad”

För att redovisa för kommunen hur det kommer att se ut ritar vi hela husets plan, alla befintliga fasader som förändras, alltså enligt bygglagstiftningen inte bara tillbyggnadens fasader. Dessutom ska en genomskärning (tvärsektion) som beskriver konstruktionen redovisas, där anger vi u-värde de olika byggnadsdelarna i tillbyggnaden.

Vi ska också redovisa var på tomten din tillbyggnad är placerad, så beställ en färsk skalenlig karta från din kommun på din egen fastighet redan nu! (Brukar kallas “Enkel Nybyggnadskarta” och kan beställas av din kommun i pdf-format).

Ny Planritning för hela huset

I exemplet på bilden kunde vi skapa ett större kök genom att helt enkelt flytta ett badrum från det befintliga huset till utbyggnaden. Detta är ett exempel på att även en mindre tillbyggnad kan i vissa fall vara mycket effektiv, om man tänker “utanför boxen” och skapar en delvis ny planlösning. 

Ny tvärsektionsritning med Konstruktionsförslag

En vertikal genomskärning, som brukar kallas en tvärsektion av huset är precis lika viktig som planlösningen, vi kan nu göra ett konstruktionsförslag till byggarna.

Nya byggregler sedan juli 2014

Det är nu möjligt att bygga till huset utan bygglov, max 15 kvm från juli 2014 med en Bygganmälan. Kommunerna lovar en snabbare handläggningstid än en vanlig bygglovsansökan. En bygganmälan är i praktiken samma sak som tidigare med bygglovsansökan förutom att du nu får bygga till på s.k. “prickmark”. (en tidigare begränsning av vissa delar av detaljplanerat område.)

Ritningar och goda råd kommer du att behöva ändå för din bygganmälan för att kunna komma igång och naturligtvis för din egen del, så att det går att bygga på rätt sätt. 

Fasadritningar på tillbyggnaden och det befintliga huset

När vi ritar tillbyggnader så krävs det också att vi ritar alla hela fasader som förändras. I de flesta fall blir det 3 hela nya fasader som ska redovisas till kommunen, här några exempel:

En ny helhet

Eftersom vi CAD-ritar även det ursprungliga husets nya nu uppdaterade plan och fasader så att ritningen inte bara blir kulisser, utan fungerar som ett faktaunderlag för att kunna bygga till huset på ett praktiskt och ekonomiskt sätt.

Vi ser till att tillbyggnaden blir rätt från början

Det handlar om att göra rätt redan från början så att allt fungerar i verkligheten! Kontakta oss för ett första kostnadsfritt möte. Du kommer att få några ytterligare “hemuppgifter” på mail innan mötet så att vi får all viktig information innan mötet.

Kostnadsförslag från byggare

Om du vill så går det färdiga ritningsmaterialet från din Bygganmälan nu till vår byggentreprenör och du får ett kostnadsförslag på tillbyggnaden, arbete och material. Allt finns i vårt totalprojekt HOUSE ON DEMAND.

“Den enkla biten är att få tillstånd att bygga.- Bygglovet - det svåra är att allt måste stämma med verkligheten ur alla synvinklar.”

Länkar:
Checklista tillbyggnad
Totalprojekt HOUSE on demand